Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Undervisning och utveckling för grundlärare årskurs 4-6

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet 4-6.

Kursen behandlar läroplansteoretiska och didaktiska aspekter på undervisning i grundskolans årskurs 4-6.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurserna ges av olika institutioner. Varje delkurs har ett rum i Athena som öppnas i samband med att kursen startar. Kursen består av följande delkurser:

  Del 1 Läroplansteori, ämnesdidaktik, betyg och bedömning, fokus på språk, 7.5 hp

  Du läser om historiska, samhälleliga och kulturella perspektiv på skolämnena svenska och engelska i grundskolans årskurs 4-6 samt läroplansteori med anknytning till ämnesdidaktisk forskning. Delkursen ges av Institutionen för språkdidaktik.

  Del 2 Läroplansteori, ämnesdidaktik, betyg och bedömning, fokus matematik, 7.5 hp

  Du läser om historiska, samhälleliga och kulturella perspektiv på skolämnena matematik, natur- och samhällsorienterande samt praktisk-estetiska ämnen i grundskolans årskurs 4-6 samt läroplansteori med anknytning till ämnesdidaktisk forskning. Delkursen ges av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

  Del 3 Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 5 hp

  Här får du fördjupade insikter i centrala vetenskapsteoretiska frågor som rör bland annat hypotesprövning, evidens, tolkning, korrelation och kausalitet. Delkursen ges av Filosofiska institutionen.

  Del 4 Utveckling av undervisning, 2.5 hp

  Med internationella och nationella utvärderingar som grund får du i delkursen möta modeller och strategier för utveckling av undervisning. Delkursen ges av Institutionen för pedagogik och didaktik.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemat revideras kontinuerligt, större ändringar kan komma att göras. Ett preliminärt schema finns först en månad innan kursen startar.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig (helkurs):
  Anna Pansell
   

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se