Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skolan i samhället: matematik, naturvetenskap och teknik

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) i matematik, naturvetenskap och teknik samt Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan.

Kursen Skolan i samhället omfattar flera delkurser. Dessa orienterar sig mot flera olika kunskapsområden, men bärs upp av gemensamma frågor för lärarprofessionen, såsom skolans demokrati- och kunskapsuppdrag.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Varje delkurs har ett rum i Athena som öppnas i samband med att kursen startar.

  Kursen består av följande delkurser:
  Delkurs 1: Ämnesdidaktik med läroplansteori 7,5 hp, ges av
  Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Delkursen behandlar teoretiska och praktiska kunskaper om undervisning och lärande i matematik, teknikoch/eller naturvetenskapliga ämnen beroende på de aktuella ämneskombinationerna.

  Delkurs 2: Utbildningens historia och skolans plats i samhället, 5 hp, ges av Institutionen för pedagogik och didaktik. Delkursen behandlar det svenska skolväsendets historia och ger sociologiska perspektiv på relationen mellan utbildning och samhälle.

  Delkurs 3: Juridik och etik i skolans värld, 2,5 hp ges av Juridiska institutionen. Delkursen omfattar tre dimensioner av lärarrollens juridik: förvaltningsrätt, i synnerhet skoljuridik, samtbarnrätt och yrkesetik.

  Ytterligare information om delkurs 3 finns på: delkursens Athena

  Delkurs 4: Ämnesdidaktik med betyg och bedömning, 7,5 hp, ges av
  Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. I delkursen fördjupas ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande i matematik, teknik och/ellernaturvetenskapliga ämnen beroende på de aktuella ämneskombinationerna.

   

  Examinator

  Jakob Gyllenpalm

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Jakob Gyllenpalm

  Kontakt för delkurs 3:
  jes@juridicum.su.se

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se