Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skolan i samhället: matematik, naturvetenskap och teknik

  • 22,5 hp

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) i matematik, naturvetenskap och teknik samt Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan.

Kursen Skolan i samhället omfattar flera delkurser. Dessa orienterar sig mot flera olika kunskapsområden, men bärs upp av gemensamma frågor för lärarprofessionen, såsom skolans demokrati- och kunskapsuppdrag.