Undervisning i naturvetenskap, utifrån samhällsvetenskapliga frågeställningar och hållbar utveckling, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar undervisning i naturvetenskap utifrån samhällsvetenskapliga frågeställningar, specifikt kring etik/normer, argumentation/beslutsfattande och demokrati i anknytning till naturvetenskap och hållbar utveckling. Kursen visar också hur mål för dessa områden kan formuleras och organiseras. Utvärdering i relation till klassrummet som social arena och ur ett jämlikhetsperspektiv ingår också i kursen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen