Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning III-Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning-kurs inom ULV-projektet

Kursen ges inom ramen för Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Du som student deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga verksamheten på relevant stadium. I kursen ligger fokus på att självständigt organisera, leda och utvärdera undervisning samtatt formulera mål, bedöma och dokumentera elevers kunskapsutveckling.

ULV-studenter på denna kurs följer samma studiegång som ordinarie KPU:
Programsida med studiegång KPU

 • Kursupplägg

  Under VFU-kurser används den digitala VFU-portföljen som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från kursläraren, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.

  Undervisning

  Undervisningen består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdragetsamt trepartssamtal och seminarier som organiseras av Stockholms universitet.

  Examination

  Kursen examineras utifrån VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, dokumentation i digital VFU-portfölj, samt muntlig examination under seminarium. 

  Examinator

  Jesús Piqueras

  Birgitta Fröjdendahl

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Jesús Piqueras, jesus.piqueras@su.se
  Birgitta Fröjdendahl, birgitta.frojdendahl@su.se

  VFU-studierektor
  vfu.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se

  Kontakt ULV
  ulv@su.se