Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning III-Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning-kurs inom ULV-projektet

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga verksamheten pårelevant stadium. Kursen fokuserar på att självständigt organisera, leda och utvärdera undervisning samtformulera mål, bedöma och dokumentera elevers kunskapsutveckling.I kursen integrerar studenten teori och praktik utifrån egna erfarenheter och systematisk reflektion. Innehålleti kursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i skolan.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemat revideras kontinuerligt, större ändringar kan komma att göras. Ett preliminärt schema finns först en månad innan kursen startar.

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Jesus Piqueras Blasco: jesus.piqueras@mnd.su.se

   

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se