Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Diskursanalys i matematik- och naturvetenskapsämnenas didaktik

  • 7,5 hp

Kursen behandlar olika diskursiva teorier och diskursanalytiska metoder och som används inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Kursen behandlar även olika typer av forskningsfrågor och olika sätt att söka svar på dessa frågor inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.