Diskursanalys i matematik- och naturvetenskapsämnenas didaktik, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar olika diskursiva teorier och diskursanalytiska metoder och som används inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Kursen behandlar även olika typer av forskningsfrågor och olika sätt att söka svar på dessa frågor inom matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen