Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning II - Ämneslärarutbildningen - ULV

 • 7,5 hp

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga verksamheten pårelevant stadium. Kursen fokuserar på att planera och leda undervisning, samt utvärdera undervisning. Ikursen integrerar studenten teori och praktik utifrån egna erfarenheter och systematisk reflektion. Innehållet ikursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i skolan.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemat revideras kontinuerligt, större ändringar kan komma att göras. Ett preliminärt schema finns först en månad innan kursen startar.

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Veronica Jatko Kraft <veronica.jatko@mnd.su.se>

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se