Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, årskurs F-6

Den här kursen riktar sig till dig som arbetar i årskurserna F-6. Du får utveckla din handledarkompetens och får verktyg att kunna handleda grundlärarstudenter under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). Kursen ges som fristående kurs.

Lärarstudent och handledare. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

Kursen behandlar olika teorier, modeller och begrepp avseende handledning av lärarstudenter i relation till professionsutveckling. Vi arbetar med reflekterande processer, praktiska övningar, frågeställningar och fenomen.

Vidare behandlar kursen kunskap om handledningsprocessens olika delar, till exempel ledarskap, etik, ämnesdidaktik och bedömning, baserat på aktuell didaktisk forskning. Under kursens gång kommer förståelser för handledningsprocessen födjupas, både genom analys och reflektion av den egna lärpraktiken och av aktuella styrdokument för VFU. 

 • Kursupplägg

  Distanskurs, ges med digitala kursträffar under eftermiddag/kväll.

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

   

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

   

  Examination

  Kursen examineras genom individuella skriftliga redovisningar.

   

  Examinator

  Matti Karlström
  Sofie Stenlund

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvariga:

  Matti Karlström, matti.karlstrom@mnd.su.se
  Sofie Stenlund, sofie.stenlund@mnd.su.se

  Utbildningsadministration:
  kursadministration@mnd.su.se