Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning III - Ämneslärarubildning - ULV

Kursen ges inom ramen för Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

VFU-information

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga verksamheten på relevant stadium. I kursen ligger fokus på att självständigt organisera, leda och utvärdera undervisning samt att formulera mål, bedöma och dokumentera elevers kunskapsutveckling.

Kursen ges i samverkan med verksamma lärare i kommunala och fristående skolor.

 • Kursupplägg

  Under VFU-kurser används den digitala VFU-portföljen som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från kursläraren, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.

  Undervisning

  Kursen planeras i dialog mellan kursansvarig lärare, student och VFU- handledare på skolan.

  Undervisningen består av skolförlagd handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget samt seminarier organiserade av Stockholms universitet.

  Deltagande i all undervisning är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras utifrån VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, dokumentation i digital VFU-portfölj, samt muntlig examination under seminarium.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Jakob Gyllenpalm, jakob.gyllenpalm@su.se

  VFU-studierektor
  vfu.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se

  Kontakt ULV
  ulv@su.se