Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematikämnets didaktik B - Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan och ges under utbildningens nionde termin.

Studiegång Ämneslärarprogrammet termin 7-10

Kursen behandlar teorier, frågeställningar och resultat inom olika forskningsområden i matematikämnetsdidaktik. Områden som bedömning, Informations- och kommunikationsteknik (IKT), affekt, flerspråkighetoch lärarkunskap behandlas utifrån forskningslitteratur.

Sociokulturella, konstruktivistiska och sociologiska perspektiv diskuteras och exemplifieras och deras kommensurabilitet diskuteras. Validitet och trovärdighet behandlas som en del av den kritiska läsningen av forskning.