Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematikämnets didaktik B - Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Kursen behandlar teorier, frågeställningar och resultat inom olika forskningsområden i matematikämnetsdidaktik. Områden som bedömning, Informations- och kommunikationsteknik (IKT), affekt, flerspråkighetoch lärarkunskap behandlas utifrån forskningslitteratur.

Sociokulturella, konstruktivistiska och sociologiska perspektiv diskuteras och exemplifieras och deras kommensurabilitet diskuteras. Validitet och trovärdighet behandlas som en del av den kritiska läsningen av forskning.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kurslitteratur

    Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.