Aktionsforskning: Lärande, utveckling och organisatorisk aktionsforskning, 15 hp