Go to this page on our english site

Aktionsforskning: Lärande, utveckling och organisatorisk aktionsforskning

 • 15 hp

Kursen riktar sig till verksamma lärare som vill genomföra ett aktionsforskningsprojekt på sin skola.

Studenter
Foto: Eva Dalin

Kursen ger en översikt av aktionsforskning och behandlar vad aktionsforskning är och dess olika traditioner inom utbildningsvetenskaplig forskning.

Kursdeltagarna genomför minst två aktionsforskningscykler tillsammans med kollegor och/eller elever på sin skola. I kursen behandlas även etiska aspekter, lärarprofessionens ansvar för professionens kunskapsutveckling samt organisatoriska förutsättningar.
 

 • Kursupplägg

  Campusförlagda kurstillfällen torsdagar klockan 15-18.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schemat visas i första hand för innevarande termin och uppdateras kontinuerligt.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur UM8037

 • Mer information

  Kursen ingår som valbar kurs i magister- och masterprogrammen i matematikämnets didaktik respektivenaturvetenskapsämnenas didaktik, men kan även läsas som fristående kurs.

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Maria Andrée
  maria.andree@mnd.su.se

  Utbildningsadministration:
  kursadministration@mnd.su.se

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen