Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Laborativa inslag i undervisning i naturvetenskap

Kursen ges som valbar kurs inom masterprogrammet i naturvetenskapsämnenas didaktik, men kan även läsas som fristående kurs.

Programsida Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik - med studiegång

Kursen behandlar olika typer av laborativa inslag i undervisning i högstadiets och gymnasiets naturvetenskapliga ämnen. Vi tar upp hur laborativa inslag kan relateras till olika kunskapsmål och syften både inom och mellan de naturvetenskapliga ämnena.

 

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

  Undervisningen sker på distans.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar och opposition på andras uppgifter.

 • Kontakt

   

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se