Laborativa inslag i undervisning i naturvetenskap, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar olika typer av laborativa inslag i undervisning i högstadiets och gymnasiets naturvetenskapliga ämnen och hur dessa kan relateras till olika kunskapsmål och syften både inom och mellan de naturvetenskapliga ämnena, elevers lärande i samband med laborativ undervisning, planering av undervisning med laborativa inslag samt bedömning av processer och produkter i samband med laborativa inslag inklusive olika former av dokumentation och skrivande. Exempel på laborativa inslag diskuteras och hur traditionella laborationer kan modifieras och utvecklas på olika sätt samt när och varför det är lämpligt. Den historiska utvecklingen av laborativa inslag i skolans naturvetenskapsundervisning behandlas översiktligt.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen