Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Laborativa inslag i undervisning i naturvetenskap

Kursen ges som valbar kurs inom masterprogrammet i naturvetenskapsämnenas didaktik, men kan även läsas som fristående kurs.

Programsida Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik - med studiegång

Kursen behandlar olika typer av laborativa inslag i undervisning i högstadiets och gymnasiets naturvetenskapliga ämnen. Vi tar upp hur laborativa inslag kan relateras till olika kunskapsmål och syften både inom och mellan de naturvetenskapliga ämnena.

Observera att kursen endast ges varannan vårtermin. Nästa kurstillfälle är VT 2023.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

  Undervisningen sker på distans.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar och opposition på andras uppgifter.

  Examinator

  Jakob Gyllenpalm

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Jakob Gyllenpalm, jakob.gyllenpalm@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se