Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik B

Kursen ingår i magister- och masterprogrammen i matematikämnets didaktik och naturvetenskapsämnenas didaktik, men kan även läsas som fristående kurs.

Kursen behandlar ingående metoder för datainsamling och analys och konkretiserar metoderna i relation till relevanta ämnesdidaktiska problemställningar.

Tillgång till dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera krävs.

Programsida Magisterprogram i matematikämnets didaktik - med studiegång

Programsida Masterprogram i matematikämnets didaktik - med studiegång

Programsida Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik - med studiegång

Programsida Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik - med studiegång

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen är helt på distans, utan fysiska träffar och består av föreläsningar, seminarier och övningar. I kursen ingår obligatoriska seminarier.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftliga och muntliga redovisningar.

  Examinator

  Per Sund

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Per Sund, per.sund@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se