Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Aktionsforskning: Lärande, utveckling och organisatorisk aktionsforskning

Kursen ges som valbar kurs inom masterprogrammen i matematikämnets didaktik och naturvetenskapsämnenas didaktik, men kan även läsas som fristående kurs. Kursen ges på distans.

Kurssida UM8053
Foto: Mostphotos

Kursen behandlar vad aktionsforskning är och dess olika traditioner inom utbildningsvetenskaplig forskning.

Kursen ger en översikt av aktionsforskning. Forskningen analyseras etiskt, lärandeteoretiskt och yrkesmässigt. Kursen utvecklar förståelse för hur skolkulturer och utbildningsorganisationer sätter ramar för aktionsforskning. Kursdeltagarna planerar ett didaktiskt aktionsforskningsprojekt i tre cykler. Kursen innefattar genomförande, analys och reflektion kring den första cykeln.

Programsida Masterprogram i matematikämnets didaktik - med studiegång

Programsida Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik - med studiegång

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar. Deltagande i seminarier är obligatoriskt.

  Undervisningen sker på svenska och engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig löpande reflektion kring det egna aktionsforskningsprojektet, en skriftlig projektrapport, muntlig presentation av en egen skriftlig projektrapport, samt muntlig kritisk-vän-granskning av annan students projekt.

  Examinator

  Karim Hamza

  Jesús Piqueras Blasco

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Karim Hamza, karim.hamza@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se