Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i matematikämnets didaktik inom ämneslärarprogrammet

Gäller även för kurskoder: UM9103, UM9104, UM9105, UM9106 och UM9107.

Kursen utgörs av ett självständigt arbete i form av en studie med relevans för matematikämnets eller naturvetenskapsämnenasdidaktik didaktik. Det innefattar planering, genomförande och rapportering.