Teknik för lärare i årskurs 1-3, 7,5 hp (1-7,5 hp). Ingår i Lärarlyftet II, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar grundläggande ämneskunskaper i teknik samt teknikdidaktik relevant för undervisning i år 1-3. I kursen fokuseras planering, genomförande och utvärdering av undervisning i teknik samt bedömning av elevers kunskaper med utgångspunkt i Lgr 11 och aktuell forskning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen