Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Teknik för lärare i årskurs 1-3, 7,5 hp (1-7,5 hp). Ingår i Lärarlyftet II

 • 7,5 hp

Den här kursen riktar sig till dig som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen behandlar ämneskunskaper i teknik relevant för undervisning i årskurs 1-3 samt ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och elevers lärande i teknik i relation till aktuell teknikdidaktisk forskning. Det ämnesinnehåll som behandlas i kursen har sin utgångspunkt i det centrala innehållet för årskurs 1-3 i Lgr 11. Vardagliga föremål analyseras utifrån funktion, användning, uppbyggnad och hur de förändrats över tid. I kursen behandlas även mekanismer, hållfasthet, material, teknikutvecklingsarbete samt dokumentation med hjälp av skisser och modeller. Genusaspekter kopplade till teknik och teknikanvändning belyses. Kursen omfattar också bedömning i ämnet teknik i relation till skolans styrdokument. Inom ramen för kursen utvecklar deltagarna en teknikdidaktisk plattform för den egna skolan i syfte att få ett arbetsverktyg för att planera, genomföra och utvärdera teknikundervisning.

 • Kursupplägg

  Studietakt och studieform

  Kursen läses på kvartsfart och är en kombination av distansstudier och campusförlagd undervisning. Den campusförlagda undervisningen utgörs av totalt fem heldagsträffar, jämnt utspridda över terminen. Mellan träffarna på campus arbetar deltagarna med litteraturstudier och genomför övningsuppgifter som ibland inkluderar grupparbete med andra kursdeltagare och/eller kollegorna på den egna skolan. Den kontinuerliga kontakten med andra deltagare i kursen och kursledningen sköts mellan träffarna via lärplattform.

 • Mer information

  Förutsättningar för att kunna bli antagen

  Kurserna ges på uppdrag av Skolverket inom ramen för Lärarlyftet och kan endast sökas av lärare som har huvudmannens godkännande. För att bli antagen till en kurs inom Lärarlyftet ska du:

  • ha en behörighetsgivande examen eller ett behörighetsbevis som lärare
  • vara anställd som lärare
  • ha rektors medgivande för studier inom lärarlyftet

   

  Start- och slutdatum

  Kursen startar 1 september 2020 och slutar 8 december 2020.
   
  Ansökan

  Ansökningsperiod: 2020-04-15 till 2020-05-15

  Observera: För att kunna söka en kurs inom Lärarlyftet II måste du ha skolhuvudmannens godkännande, se särskild blankett, samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.
   

  Beskrivning av utbildning

  Beskrivning Teknik åk 1-3 HT20 (106 Kb)


  Blankett

  Huvudmannens godkännandeblankett (148 Kb)

  Huvudmannens godkännande Waldorf (114 Kb)

   

   

 • Kontakt

  Kursansvarig:

  Annica Gullberg, KTH
  E-post: gullbe@kth.se

  samt

  Helena Isaksson Persson, KTH
  E-post: helenaip@kth.se

   

  Kursadministration:

  E-post: kursadministration@mnd.su.se