Teknik för lärare i åk 4-6, 7,5 hp. Ingår i Lärarlyftet, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar ämnesteori i teknik relevant för undervisning i årskurs 4-6, samt ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och elevers lärande i teknik i relation till aktuell teknikdidaktisk forskning. De kunskapsområden som behandlas har sin utgångspunkt i det centrala innehållet för årskurs 4-6 i Lgr 11. I kursen behandlas mekanismer, hållfasthet, elektriska kopplingar, tekniska system och material. I kursen ingår även teknikutvecklingsarbete samt dokumentation med hjälp av skisser och modeller. Genusaspekter kopplade till teknik och teknikanvändning belyses samt hur IT och varierade arbetssätt och arbetsformer kan användas i teknikundervisningen Kursen omfattar också bedömning och betygssättning i ämnet teknik i relation till skolans styrdokument.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen