Vetenskapsteori och forskningsmetodik ur ett flervetenskapligt perspektiv, 7,5 hp