Specialpedagogik i utbildning med ungdomar och vuxna, 15 hp

Om utbildningen

Kursen riktar sig främst till lärare som utbildar ungdomar och vuxna i folkhögskola, komvux eller gymnasium. Utifrån specialpedagogiska teorier fokuseras didaktiska aspekter i relation till undervisning med elever som upplevt utslagning, känt sig missgynnade i skolan eller har någon funktionsnedsättning. Deltagarnas egna erfarenheter av undervisning med ungdomar och vuxna utgör en viktig del i kursen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen