Specialpedagogik I: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 1, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar de biologiska, psykologiska, sociala och pedagogiska faktorer som är av betydelse för förståelse av barn och ungdom med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (t.ex. ADHD och/eller Autism).

Utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv studeras faktorer som kan leda till en annorlunda utveckling och andra behov hos barn och ungdomar med t.ex. ADHD eller Autism. Kursen fokuserar på de vanliga neuropsykiatriska tillstånden som vid sidan av ADHD och Autism är t.ex. Aspergers syndrom och ADD.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen