Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogik I: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 1

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Athena
All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Registrering och reservantagning

Webbregistreringen är öppen mellan 28 december 2020 till 7 januari 2021. 
(OBS! Kursen UQ01KF har andra webbregistreringstider: 4 till 11 januari)
Om du inte har registrerat dig inom webbregistreringsperioden, senast 7 januari, förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag sker vid utebliven registrering.

Du registrerar dig på din kurs i Ladok

Reservantagning inför VT21
Eventuella reservplatser erbjuds i turordning och meddelas via mail, till den mailadress du angav vid ansökningstillfället.

För att behålla erbjuden reservplats krävs att du svarar på mailet inom angiven svarsperiod. Om svar inte inkommit går platsen vidare till nästa student på reservlistan.

Vi har inga möjligheter att svara på hur stora chanserna är för reservplacering.
Reservantagning görs enbart om kurser, efter ordinarie registreringsperiod, har färre registrerade studenter än planerat.  

Datum för ordinarie registrering och reservantagning
Ordinarie registrering: 28 december till 7 januari
Reserv omgång 1: 8 till 11 januari
Reserv omgång 2: 13 till 15 januari

Information i samband med Covid-19
I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19-information och Specialpedagogiska institutionens Covid-19-information

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Studenter, utbildning
Foto: Niklas Björling

Kursen behandlar de biologiska, psykologiska, sociala och pedagogiska faktorer som är av betydelse för förståelse av barn och ungdom med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (t.ex. ADHD och/eller Autism). Utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv studeras faktorer som kan leda till en annorlunda utveckling och andra behov hos barn och ungdomar med t.ex. ADHD eller Autism. Kursen fokuserar på de vanliga neuropsykiatriska tillstånden som vid sidan av ADHD och Autism är t.ex. Aspergers syndrom och ADD.

 

 • Kursupplägg

  Föreläsningar, egen läsning och studiegruppsarbete på seminarier på campus eller online. Syftet på seminarierna är att bearbeta och diskutera läst litteratur, svara på seminariefrågorna, hitta kopplingar mellan litteratur och föreläsningar samt studenternas praktiska erfarenheter. Det förväntas att studenten själv tar ansvar för att vinkla uppgifter och kursinnehåll så att det blir till nytta för sig själv och den verksamhet hen arbetar i. För detta behöver studenten läsa litteratur på ett relativt subjektivt sätt, för att plocka ut det som är användbart i sin egen (yrkes)vardag. Mindre ”läsa för att tenta av” och mer ”använda sig av” litteraturen således.

   

  Undervisning

  Varje kursdeltagare skriver läsloggbok i samband med läsningen av kursens obligatoriska litteratur och använder det som underlag för gruppdiskussionerna. Grupparbeten i studentarbetslag bygger på en överenskommelse om varje students individuella ansvar för såväl sitt eget som gruppens gemensamma lärande. I ett egen kartläggningsarbete sätts och prövas kursens teoretiska innehåll i praktiken.

  Kursvärdering

  Kursen utvärderas muntligt vid kursavslutning, samt genom en webbaserad individuell enkät på Athena, efter avslutad kurs.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Eventuell frånvaro från ett kurstillfälle kompenseras genom att:

  • Göra alla uppgifter som står i schemat att de ska göras efter kurstillfället, men ska göras fler eller längre inlägg i sin studiegrupps forum.
  • Ta del av åhörarkopior från dagens föreläsningar (på Athena).
  • Ta kontakt med studiekamraterna i den egna studiegruppen och höra efter nödvändig information.

  Examinationsformer
  Kursen examineras genom ett individuellt arbete på 8-10 sidor.–Pedagogisk undersökning/kartläggning (individuellt eller i par): Utgå ifrån din verklighet för att välja en person, en arbetsgrupp eller en situation, vare sig du jobbar med personer med NPF eller ej, som du vill förstå bättre och göra en pedagogisk undersökning kring. Examinationsuppgiften ska huvudsakligen handla om en situation kring neuropsykiatrisk problematik. Målsättningen med uppgiften är dels att du/ni ska kunna utvecklas inom ett praktiskt område som du/ni är involverade i och dels att visa kunskap om vad ni har lärt er på kursen. Att använda litteraturen i examinationsuppgiften är därför väsentligt. Muntlig presentation av examinationsuppgiften kommer att ske vid det sista kurstillfället. Syftet är att ta del av varandras arbeten och erfarenheter, dessutom är det också ett tillfälle för att få feedback från lärare och kurskamrater, som en hjälp på vägen innan den skriftliga rapporten ska färdigställas. Vid den muntliga presentationen bör arbetet vara färdigt till ca 80%.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Judit Simon

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  VT 2021 UQ155F: Länk till kursens schema i TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Denna kurslitteratur är aktuell för VT2021. Litteraturlistan är fastställd av institutionsstyrelsen  2020-05-26 och gäller fr.o.m termin HT2020.

 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Instruktioner till att arbeta i Zoom: Stödresurs Zoom (247 Kb)

  Information i samband med COVID-19

  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information  samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.
  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Judit Simon - judit.simon@specped.su.se
  Kursadministratör:  Lini Yin Olofsson - fristaendekurs@specped.su.se