Specialpedagogik II: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 2, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar de behov, styrkor och svårigheter som kan finnas hos barn och ungdom med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ur tvärvetenskapligt perspektiv behandlas metoder och insatser för barn och ungdom med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt underlättande och försvårande omgivningsfaktorer. Fokus ligger på konsekvenserna av en annorlunda utveckling hos barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen