Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogik II: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 2

 • 7,5 hp

Kursen behandlar de behov, styrkor och svårigheter som kan finnas hos barn och ungdom med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ur tvärvetenskapligt perspektiv behandlas metoder och insatser för barn och ungdom med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt underlättande och försvårande omgivningsfaktorer. Fokus ligger på konsekvenserna av en annorlunda utveckling hos barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  1.2 Arbetsformer

  I kursen används föreläsningar, seminarier och studiegruppsarbete.

  2. Examination

  I kursen ingår att planera och genomföra ett eget utvecklingsarbete där kursens teoretiska delar relateras till en fallstudie eller till studentens egen praktiska erfarenhet.

  2.1 Kurskrav

  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning ikursplanen.

  2.1.1 Obligatorisk närvaro –kompensation vid frånvaro

  Närvaro vid föreläsningar, seminarier och grupparbete är en förutsättning för att uppnå kursens kunskapsmål, men är inte obligatoriskt

  2.2 Examinationsformer

  Examination sker genom en skriftlig individuell uppgift baserad pådels aktuell forskning inom områdetneuropsykiatriska funktionsnedsättningar, dels ett individuellt mindre utvecklingsarbete.

  2.3 Examinationsdatum och omexamination

  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit.Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformenAthena.

  2.4 Betygskriterier

  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Kursbeskrivning

  Kursbeskrivning UQ156F, VT20 (724 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Athena och Zoom

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen. https://athena.itslearning.com/

  Instruktioner för att komma igång med Zoom (247 Kb)

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Carin Benjaminson - carin.benjaminson@specped.su.se
  Kursadministratör: Ubald Rafiki - rafiki.ubald@specped.su.se