Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogik I: Dövhet och hörselnedsättning 1

Vill du fördjupa dina kunskaper om kommunikationsvillkor för personer med dövhet eller hörselnedsättning? Då är denna kurs för dig. Under kursen får du dessutom en genomgång av vilka stödåtgärder finns för personer med dövhet eller hörselnedsättning i samhället.

undervisning
Jens Olof Lasthein

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att utvidga dina kunskaper om livssituationen för personer med dövhet eller hörselnedsättning utifrån ett samhälleligt, historiskt och nutida perspektiv. Du får också kunskap om hur fysiska miljöer och teknik kan anpassas och användas för att underlätta delaktighet för personer med dövhet eller funktionsnedsättning. I kursen kommer vi även behandla hur samhälleliga insatser kan skapa gynnsamma förutsättningar för tillgängliga kommunikativa miljöer. 

 • Kursupplägg

  Du genomför en kartläggning av en miljö där personer med dövhet eller hörselnedsättning vistas med fokus på hur den fysiska miljön är beskaffad - akustiskt och visuellt.

  I studiegrupper väljs undersökningsfrågor om möjligheter och hinder till delaktighet, kommunikation och språklig utveckling. Arbetet sammanställs i en grupprapport som syftar till att erbjuda lärtillfällen om tillgänglighetsaspekter.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, arbete i studentarbetslag och en fältstudie. I kursen ingår både gruppuppgifter och individuella uppgifter och under kursens gång genomförs flera litteraturseminarier. För att seminarierna ska vara givande krävs att alla är väl förberedda och har läst och fört anteckningar till den litteratur som anges. På kursen används lärplattform Athena för information, uppgifter och som arena for utbyte av kunskap och reflektion.
   

  Examination

  Kursen examineras dels genom en skriftlig grupprapport av en fältstudie som redovisas muntligt vid ett seminarium och bedöms med G (godkänt) eller U (underkänt), dels genom en individuell skriftlig uppgift.

  Examinator

  Jari Linikko

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen kommer ha ca fem undervisningstillfällen plus tillfällen för redovisning och examination. Preliminärt schema för HT23 kommer inom kort.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur kommer att revideras inför HT2023, och publiceras senast innan kursstart.

 • Mer information

  Webbregistrering för HT23
  Webbregistreringsperioden för HT23 är öppen mellan 7-13 augusti 2023. För att fortsätta dina studier HT23 måste du vara registrerad på din kurs.

  Du måste registrera dig för att behålla din utbildningsplats.
  Du registrerar dig själv genom att logga in på Ladok för studenter.

  Information om registrering och övrig information som du behöver inför terminsstart skickas i ett välkomstbrev från institutionen inför terminsstart.

  OBS! Om du inte registrerat dig senast sista registreringsdag förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag vid utebliven registrering.

  Sen anmälan för HT23
  Om sen anmälan blir aktuellt inför HT23 kommer detta anslås här efter ordinarie antagningsomgång är avslutad.

  Reservantagning för HT23
  Mer information om hur och när vi gör reservantagning hittar du här efter ordinarie antagningsomgång är avslutad.

  Tillgodoräknande
  Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper.

  Läs mer om:
  Tillgodoräknande.
   


  Svar för vanliga frågor (FAQ)

   

  Studera med funktionsnedsättning
  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.

  För mer information:
  Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta vår studievägledare som är kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Om du har frågor om innehållet i och upplägget för kursen kontakta kursansvarig:
  Jari Linikko - jari.linikko@specped.su.se

  Utbildningsadministratör:
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:
  Lini Yin Olofsson - fristaendekurs@specped.su.se

  Studievägledare:
  För vägledande frågor om till exempel pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering, kontakta studievägledare: 
  Kristina Salenstedt Linder - studievagledare@specped.su.se 

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida.