Specialpedagogik I: Dövhet och hörselnedsättning 1, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger grundläggande kunskaper om livssituationen för personer med dövhet eller hörselnedsättning i ett historiskt och nutida perspektiv. Kursen behandlar specialpedagogiskt stöd, habiliterande insatser, kommunikativt språkliga förutsättningar och utveckling. Kursen behandlar dessutom olika orsaker till dövhet och hörselnedsättningar, sociala och fysiska miljöaspekter samt hörselteknik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen