Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogik I: Dövhet och hörselnedsättning 1

Studenter, utbildning
Foto: Niklas Björling

 

Sen anmälan till höstterminen 2020 öppnar från och med 16:e juli 2021.

Kursen ger grundläggande kunskaper om livssituationen för personer med dövhet eller hörselnedsättning i ett samhälleligt, historiskt och nutida perspektiv. Kursen behandlar olika orsaker till dövhet och hörselnedsättningar, sociala aspekter av dessa, samt hur fysiska miljöer och teknik kan anpassas och användas. Kursen behandlar även specialpedagogiskt stöd, inkludering och delaktighet, habiliterande insatser, kommunikation och språklig utveckling.

 • Kursupplägg

  Du genomför en kartläggning av en miljö där personer med dövhet eller hörselnedsättning vistas med fokus på hur den fysiska miljön är beskaffad - akustiskt och visuellt.

  I studiegrupper väljs undersökningsfrågor om möjligheter och hinder till delaktighet, kommunikation och språklig utveckling. Arbetet sammanställs i en grupprapport som syftar till att erbjuda lärtillfällen om tillgänglighetsaspekter.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, arbete i studentarbetslag och en fältstudie. I kursen ingår både gruppuppgifter och individuella uppgifter och under kursens gång genomförs flera litteraturseminarier. För att seminarierna ska vara givande krävs att alla är väl förberedda och har läst och fört anteckningar till den litteratur som anges. På kursen används lärplattform Athena för information, uppgifter och som arena for utbyte av kunskap och reflektion.

  Kursvärdering

  Kursen utvärderas dels vid kursens sista seminarium genom samtal i studiegruppen, dels elektroniskt i en individuell enkät som läggs ut på kursens lärplattform.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Vid gruppexaminationer gäller alltid obligatorisk närvaro under hela seminarietiden. Eventuella kompletteringar planeras i samråd med ansvarig kurslärare.

  Examinationsformer
  Kursen examineras dels genom en skriftlig grupprapport av en fältstudie som redovisas muntligt vid ett seminarium och bedöms med G (godkänt) eller U (underkänt), dels genom en individuell skriftlig uppgift.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Liz Adams Lyngbäck

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Översiktligt schema HT21
  HT2021 UQ157F : Länk till kursens schema i TimeEdit

   

  Om det sker ändringar i schemat blir dessa markerade med en röd prickmarkering i
  24 timmar efter att ändringen gjorts. Schemat visas alltid med senast uppdatering.

  Du kan anpassa schemat efter vad du vill se i ditt schema, till exempel din studiegrupp. Läs mer längst ner i schemavyn "Tips för anpassad schemavisning".

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Instruktioner till att arbeta i Zoom: Stödresurs Zoom (247 Kb)

  Studieinformation

  Webbregistreringsperioden för HT21 är öppen mellan 9-15 augusti 2021. För att fortsätta dina studier HT21 måste du vara registrerad på din kurs. Du registrerar dig själv genom att logga in på Ladok för studenter.

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos Studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Liselotte Fries, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6457

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Liz Adams Lyngbäck - liz.adams.lyngback@specped.su.se
  Kursadministratör: Lini Yin Olofsson - fristaendekurs@specped.su.se