Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogik I: Utvecklingsstörning 1

 • 7,5 hp

I kursen behandlas olika orsaker som kan leda till diagnosen utvecklingsstörning. Kursen ger grundläggande kunskap om hur utvecklingsstörning och andra kognitiva funktionsnedsättningar påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till delaktighet i utbildning och samhälle. Begrepp som inkludering, exkludering, normalitet och avvikelse behandlas i relation till diagnosen utvecklingsstörning.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  Information i samband med Covid-19
  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information  samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information
   

  1.2 Arbetsformer

  I kursen ingår föreläsningar, seminariegrupparbete, individuella studier samt examination. En webbaserad lär-och samarbetsplattform (Athena) används för att distribuera material och för kommunikation lärare och student.

  2. Examination

  2.1 Kurskrav

  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning ikursplanen.

  2.1.1 Obligatorisk närvaro –kompensation vid frånvaro

  Vid frånvaro på föreläsningar och seminarier tar du själv ansvar för att söka information om behandlade moment m. m. (genom samtal/kamraters anteckningar).

  2.2 Examinationsformer

  Kursenexamineras genom dels en skriftlig gruppuppgift som även redovisas muntligt vid ett seminarium och dels genom en individuell skriftlig examination.

  2.3 Examinationsdatum och omexamination

  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit.Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kurssidan i lärplattformen Athena.

  2.4 Betygskriterier

  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Kursbeskrivning

  Kursbeskrivning UQ160F, HT20 (463 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen. https://athena.itslearning.com/

  Instruktioner för att komma igång med Zoom (247 Kb)

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Birgitta Herkner birgitta.herkner@specped.su.se
  Kursadministratör: Ubald Rafiki - fristaendekurs@specped.su.se