Specialpedagogik I: Utvecklingsstörning 1, 7,5 hp

Om kursen

I kursen behandlas olika orsaker som kan leda till diagnosen utvecklingsstörning. Kursen ger grundläggande kunskap om hur utvecklingsstörning och andra kognitiva funktionsnedsättningar påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till delaktighet i utbildning och samhälle. Begrepp som inkludering, exkludering, normalitet och avvikelse behandlas i relation till diagnosen utvecklingsstörning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen