Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogik II: Utvecklingsstörning 2

 • 7,5 hp

Kursen fokuserar på förutsättningar för lärande och delaktighet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning eller andra kognitiva funktionsnedsättningar. Särskolans framväxt och roll studeras ur ett historiskt och internationellt perspektiv. Särskild vikt läggs vid mångkulturalitet, kommunikation och beredskap att möta människor i olika situationer, bl.a. belyses alternativa och kompletterande kommunikationsformer (AKK).

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  1.2 Arbetsformer

  I kursen ingår föreläsningar, seminarier, seminariegruppsarbeten, individuella studier samt examinationer. En webb-baserad lär-ochsamarbetsplattform (Athena) används för distribuering av material, inlämning av uppgifteroch för kommunikation lärare och studenter emellan. Studierna genomförs till stor del självständigt,varför studentens eget ansvar för planering och genomförande är av vikt för att uppnå kursens mål. Vid det första kurstillfället bildasseminariegrupper om ca fyra-fempersoner, som kommer att få ett gemensamt forum för gruppdiskussion i Athena. I gruppen har ni möjlighet att tillsammans reflektera över litteratur, föreläsningar och egna erfarenheter.

  2. Examination

  2.1 Kurskrav

  De specifika kurskrav som gäller för att fågodkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning ikursplanen.

  2.1.1 Obligatorisk närvaro –kompensation vid frånvaro

  Närvaro vid föreläsningar och seminarier är viktigt men inte obligatorisk.

  2.2 Examinationsformer

  Inlämningsuppgifteroch examinationer består av-en gruppexamination-en genomförd individuell skriftlig examination.

  2.3 Examinationsdatum och omexamination

  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit.Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformenAthena.

  2.4 Betygskriterier

  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Kursbeskrivning

  Kursbeskrivning UQ161F, VT20 (565 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Athena och Zoom

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen. https://athena.itslearning.com/

  Instruktioner för att komma igång med Zoom (247 Kb)

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Birgitta Herkner - birgitta.herkner@specped.su.se
  Kursadministratör: Ubald Rafiki - rafiki.ubald@specped.su.se