Specialpedagogik II: Utvecklingsstörning 2, 7,5 hp

Om kursen

Kursen fokuserar på förutsättningar för lärande och delaktighet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning eller andra kognitiva funktionsnedsättningar. Särskolans framväxt och roll studeras ur ett historiskt och internationellt perspektiv. Särskild vikt läggs vid mångkulturalitet, kommunikation och beredskap att möta människor i olika situationer, bl.a. belyses alternativa och kompletterande kommunikationsformer (AKK).

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen