Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogik II: Utvecklingsstörning 2

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Athena
All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Registrering och reservantagning

Webbregistreringen är öppen mellan 28 december 2020 till 7 januari 2021. 
(OBS! Kursen UQ01KF har andra webbregistreringstider: 4 till 11 januari)
Om du inte har registrerat dig inom webbregistreringsperioden, senast 7 januari, förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag sker vid utebliven registrering.

Du registrerar dig på din kurs i Ladok

Reservantagning inför VT21
Eventuella reservplatser erbjuds i turordning och meddelas via mail, till den mailadress du angav vid ansökningstillfället.

För att behålla erbjuden reservplats krävs att du svarar på mailet inom angiven svarsperiod. Om svar inte inkommit går platsen vidare till nästa student på reservlistan.

Vi har inga möjligheter att svara på hur stora chanserna är för reservplacering.
Reservantagning görs enbart om kurser, efter ordinarie registreringsperiod, har färre registrerade studenter än planerat.  

Datum för ordinarie registrering och reservantagning
Ordinarie registrering: 28 december till 7 januari
Reserv omgång 1: 8 till 11 januari
Reserv omgång 2: 13 till 15 januari

Information i samband med Covid-19
I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19-information och Specialpedagogiska institutionens Covid-19-information

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen fokuserar på förutsättningar för lärande och delaktighet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning eller andra kognitiva funktionsnedsättningar. Särskolans framväxt och roll studeras ur ett historiskt och internationellt perspektiv. Särskild vikt läggs vid mångkulturalitet, kommunikation och beredskap att möta människor i olika situationer, bl.a. belyses alternativa och kompletterande kommunikationsformer (AKK).

 • Kursupplägg

  I kursen ingår föreläsningar, seminarier, seminariegruppsarbeten, individuella studier samt examinationer. En webb-baserad lär-och samarbetsplattform (Athena) används för distribuering av material, inlämning av uppgifter och för kommunikation lärare och studenter emellan. Studierna genomförs till stor del självständigt,varför studentens eget ansvar för planering och genomförande är av vikt för att uppnå kursens mål. Vid det första kurstillfället bildas seminariegrupper om ca fyra-fem personer, som kommer att få ett gemensamt forum för gruppdiskussion i Athena. I gruppen har ni möjlighet att tillsammans reflektera över litteratur, föreläsningar och egna erfarenheter.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt litteraturstudier. För information och som arena för utbyte av kunskap och reflektion används en gemensam lärplattform. Studierna genomförs till
  stor del självständigt varför studentens eget ansvar för planering och genomförande är av vikt för att uppnåkursens mål. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen och studiehandledningen.

  Examination

  Inlämningsuppgifter och examinationer består av en gruppexamination och en genomförd individuell skriftlig examination.

  Kurskrav

  De specifika kurskrav som gäller för att fågodkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning ikursplanen.

  Obligatorisk närvaro –kompensation vid frånvaro

  Närvaro vid föreläsningar och seminarier är viktigt men inte obligatorisk.

  Examinationsdatum och omexamination

  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit.Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformenAthena.

  Betygskriterier

  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Birgitta Herkner

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Om det sker ändringar i schemat blir dessa markerade med en röd prickmarkering i
  24 timmar efter att ändringen gjorts. Schemat visas alltid med senast uppdatering.

  Du kan anpassa schemat efter vad du vill se i ditt schema, till exempel din studiegrupp. Läs mer längst ner i schemavyn "Tips för anpassad schemavisning".

   

  VT2021 UQ161F: Länk till kursens schema i TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Denna kurslitteratur är aktuell för VT2021. Litteraturlistan är fastställd av institutionsstyrelsen  2011-12-28 och gäller fr.o.m termin VT2012.

 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Instruktioner till att arbeta i Zoom: Stödresurs Zoom (247 Kb)

  Information i samband med COVID-19

  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information  samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos Studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Birgitta Herkner - birgitta.herkner@specped.su.se
  Kursadministratör: Lini Yin Olofsson - fristaendekurs@specped.su.se