Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogik II: Dövhet och hörselnedsättning 2

 • 7,5 hp

Kursen fokuserar på möjligheter och hinder för lärande i olika verksamheter för personer med dövhet eller hörselnedsättning. Kursen behandlar hur yrkesverksamma som möter barn, ungdomar eller vuxna med dövhet eller hörselnedsättning kan utveckla deras lärande och tvåspråkighet. Dessutom behandlas lärande i relation till flerfunktionsnedsättning, flerspråkighet, genus och etnicitet.

 • Kursupplägg

  Kursen utgår från ett tvärvetenskapligt perspektiv och behandlar möjligheter och hinder för lärande i olikaverksamheter för personer med dövhet eller hörselnedsättning. Kursen behandlar hur yrkesverksamma ochnärstående kan stödja dessa personers utveckling av språkliga förmågor och lärande. Ovanstående innehållbearbetas i relation till flerspråkighet, genus, etnicitet och ytterligare funktionsnedsättningar.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och fältstudie. För information, uppgifter och somarena för utbyte av kunskap och reflektion används en gemensam webbplattform.

  Examination

  Kursen examineras dels genom en skriftlig grupprapport av en fältstudie, dels genom en individuell skriftligtentamen. Grupprapporten redovisas muntligt vid ett seminarium och bedöms med G (godkänt) eller U(underkänt).
  Den skriftliga tentamen betygsätts enligt den sjugradiga målrelaterade betygsskalan (A-F). För att erhållalägst betyget E på hel kurs krävs godkänt resultat på samtliga examinationer i kursen.

  Examinator

  Liz Adams Lyngbäck

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Om det sker ändringar i schemat blir dessa markerade med en röd prickmarkering i
  24 timmar efter att ändringen gjorts. Schemat visas alltid med senast uppdatering.

  Du kan anpassa schemat efter vad du vill se i ditt schema, till exempel din studiegrupp. Läs mer längst ner i schemavyn "Tips för anpassad schemavisning".

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Aktuell kurslitteratur publiceras senast 2 månader innan kursstart

 • Mer information

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos Studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen. https://athena.itslearning.com/

  Instruktioner för att komma igång med Zoom (247 Kb)

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Liz Adams Lyngbäck - liz.adams.lyngback@specped.su.se
  Kursadministratör: Ubald Rafiki - rafiki.ubald@specped.su.se