Specialpedagogik II: Dövhet och hörselnedsättning 2, 7,5 hp

Om kursen

Kursen fokuserar på möjligheter och hinder för lärande i olika verksamheter för personer med dövhet eller hörselnedsättning. Kursen behandlar hur yrkesverksamma som möter barn, ungdomar eller vuxna med dövhet eller hörselnedsättning kan utveckla deras lärande och tvåspråkighet. Dessutom behandlas lärande i relation till flerfunktionsnedsättning, flerspråkighet, genus och etnicitet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen