Specialpedagogik lll: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar III, 7,5 hp

Om kursen

Kursens fokus ligger på att utveckla pedagogiska strategier, att använda vid behov av specialpedagogiskt stöd i arbetet med barn och ungdom med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kreativitetens betydelse och möjligheter studeras i användandet av och utvecklingen av pedagogiska verktyg, digitala och icke-digitala. Kursen knyter an till aktuell forskning och genomsyras av ett kritiskt granskande förhållningssätt.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen