Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogik som tvärvetenskap

 • 30 hp

Denna kurs ingår i Specialpedagogprogrammets första del och omfattar 30 hp. Den är i sin tur uppdelad i två delkurser om 15 hp var.

Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en kompetens när det gäller att identifiera och problematisera betingelserna för samspelet mellan individ och miljö. Detta syfte motiveras i sin tur av att specialpedagogen i sitt yrke ska utveckla relevanta lärmiljöer och pedagogiska verksamheter för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd. I kursen integreras vetenskapsteori och metod och fältstudier.

Kursen innehåller tre delkurser:

Delkurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap, 15 hp.
Delkurs 2: Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik I, 7,5hp
Delkurs 3: Specialpedagogiska perspektiv på lärmiljöer, 7,5 hp

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Översiktligt schema HT20

  HT2020 UQ1SPP helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit
  HT2020 UQ1SPP halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Reservantagning inför HT20
  Eventuella reservplatser erbjuds i turordning och meddelas via mail, till den mailadress du angav vid ansökningstillfället.

  För att behålla erbjuden reservplats krävs att du svarar på mailet inom angiven svarsperiod. Om svar inte inkommit går platsen vidare till nästa student på reservlistan.

  Vi har inga möjligheter att svara på hur stora chanserna är för reservplacering.
  Reservantagning görs enbart om kurser, efter ordinarie registreringsperiod, har färre registrerade studenter än planerat.

  Datum för ordinarie registrering och reservantagning 
  Ordinarie registrering 5-16:e augusti
  Reserv omgång 1  17-19:e augusti
  Reserv omgång 2 20-23:e augusti

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen. https://athena.itslearning.com/

  Instruktioner för att komma igång med Zoom

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Kursadministratör: Ubald Rafiki - Specialpedagog@specped.su.se