Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogik som tvärvetenskap

Denna kurs ingår i Specialpedagogprogrammets första del och omfattar 30 hp. Den är i sin tur uppdelad i tre delkurser om 15 hp; 7,5 hp; 7,5 hp.

Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en kompetens när det gäller att identifiera och problematisera betingelserna för samspelet mellan individ och miljö. Detta syfte motiveras i sin tur av att specialpedagogen i sitt yrke ska utveckla relevanta lärmiljöer och pedagogiska verksamheter för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd. I kursen integreras vetenskapsteori och metod och fältstudier.

 • Kursupplägg

  Kursen innehåller tre delkurser:

  Delkurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap, ideologi och praktik, 15 hp.

  I kursen ingår litteraturseminarier, workshops, föreläsningar vilka kräver både individuellt arbete samt arbete i grupp. Litteraturseminarierna syftar till att i grupp behandla den litteratur som läses individuellt. Kursen examineras dels genom en individuell examinationsuppgift samt genom en gruppexaminationsuppgift.

  Delkurs 2: Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik I, 7,5hp

  I kursen ingår 5 seminarietillfällen samt individuellt arbete och arbete i grupp. Seminarierna syftar till att följa upp och diskutera kursinnehållet för att därigenom utveckla kunskaper som ligger till grund för vetenskapligt läsande och skrivande i arbetet med dels delkursens examinationsuppgifter, dels examinationsuppgifter i specialpedagogprogrammet som helhet.

  Kurstillfälle I. Kursstart och om att genomföra ett specialpedagogiskt forskningsprojekt
  Kurstillfälle II. Om att hitta och sammanställa tidigare forskning
  Kurstillfälle III. Analysera empiriskt material av olika karaktär
  Kurstillfälle IV. Forskningsetik och forskningskvalitet
  Kurstillfälle V. Konferenspresentation av era forskningsprojekt

  Delkurs 3: Specialpedagogiska perspektiv på lärmiljöer, 7,5 hp

  I kursen ingår litteraturseminarier, workshops, föreläsningar vilka kräver både individuellt arbete samt arbete i grupp. Litteraturseminarierna syftar till att i grupp behandla den litteratur som läses individuellt. Kursen examineras dels genom en individuell examinationsuppgift samt genom en gruppexaminationsuppgift.

   

  Undervisning

  Undervisningen organiseras genom föreläsningar, seminarier, workshops, gruppdiskussioner, fältstudier samt skriftliga gruppvisa och individuella arbeten. För att få godkänt betyg på delkurserna krävs närvaro vid obligatoriska seminarium.

   

  Examination

  Kurskrav

  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro

  Obligatorisk närvaro gäller vid kursens examinerande gruppredovisningar och examinerande seminarier.

  Examinator

  HT22 helfart :
  delkurs 1 och delkurs 3 - Joakim Ramberg
  delkurs 2 - Wieland Wermke


  HT22 halvfart :
  delkurs 1 - Helen Knutes Nyqvist

   

   

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Översiktligt preliminärt schema HT22
  HT2022 UQ1SPP helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit
  HT2022 UQ1SPP halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

   

  Översiktligt schema VT22
  VT2022 UQ1SPP halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Aktuell litteraturlista för HT22 publiceras på kurshemsidan senast vecka 25.

 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Instruktioner till att arbeta i Zoom: Stödresurs Zoom (247 Kb)

  Studieinformation

  • Sen anmälan HT22
   Specialpedagogprogrammet för HT22 öppnar inte för sen anmälan.
  • Webbregistrering för HT22
   Webbregistreringsperioden för HT22 är öppen mellan 8-14 augusti 2022. För att fortsätta dina studier HT22 måste du vara registrerad på din kurs.
  • Reservantagning för HT22
   Planerade datum för reservantagning för Specialpedagogprogram inför HT22:
   Omgång 1 vecka 23-24: 10 juni med sista svarsdag 15 juni
   Omgång 2 vecka 33: 15 augusti med sista svarsdag 17 augusti
   Eventuella reservplatser erbjuds under de dagarna i turordning och meddelas via mail, till den mailadress du angav vid ansökningstillfället.
   För att behålla erbjuden reservplats krävs att du svarar på mailet inom angiven svarsperiod. Om svar inte inkommit går platsen vidare till nästa student på reservlistan.
   Vi har inga möjligheter att svara på hur stora chanserna är för reservplacering. Reservantagning görs enbart om kurser, efter ordinarie registreringsperiod, har färre registrerade studenter än planerat.
  • Digitala verktyg och tjänster
   Samlat schema, kontohantering för ditt SU-konto, hur du ansluter till eudoram (WiFi), länkar till lärplattformen med mera:
   Digitala verktyg och tjänster
  • Blanketter för Anmälan om studieavbrott, Ansökan om studieuppehåll, Ansökan om återupptagande av studier m.m. finns Under Utbildning.
  • Vanliga studentfrågor (FAQ)
  • Tillgodoräknande
   Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper. Blanketen för ansökan om tillgodoräknande finns Under Utbildning.

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Utbildningsadministration

  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:

  Lini Yin Olofsson: specialpedagog@specped.su.se

   


  Studie- och karriärvägledning

  Om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta studievägledare:

  Kristina Salenstedt Linder: studievagledare@specped.su.se