Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogik som tvärvetenskap

Denna kurs ingår i Specialpedagogprogrammets första del och omfattar 30 hp. Den är i sin tur uppdelad i tre delkurser om 15 hp; 7,5 hp; 7,5 hp.

Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en kompetens när det gäller att identifiera och problematisera betingelserna för samspelet mellan individ och miljö. Detta syfte motiveras i sin tur av att specialpedagogen i sitt yrke ska utveckla relevanta lärmiljöer och pedagogiska verksamheter för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd. I kursen integreras vetenskapsteori och metod och fältstudier.

 • Kursupplägg

  Kursen innehåller tre delkurser:

  Delkurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap, ideologi och praktik, 15 hp.

  I kursen ingår litteraturseminarier, workshops, föreläsningar vilka kräver både individuellt arbete samt arbete i grupp. Litteraturseminarierna syftar till att i grupp behandla den litteratur som läses individuellt. Kursen examineras dels genom en individuell examinationsuppgift samt genom en gruppexaminationsuppgift.

  Delkurs 2: Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik I, 7,5hp

  I kursen ingår 5 seminarietillfällen samt individuellt arbete och arbete i grupp. Seminarierna syftar till att följa upp och diskutera kursinnehållet för att därigenom utveckla kunskaper som ligger till grund för vetenskapligt läsande och skrivande i arbetet med dels delkursens examinationsuppgifter, dels examinationsuppgifter i specialpedagogprogrammet som helhet.

  Kurstillfälle I. Kursstart och om att genomföra ett specialpedagogiskt forskningsprojekt
  Kurstillfälle II. Om att hitta och sammanställa tidigare forskning
  Kurstillfälle III. Analysera empiriskt material av olika karaktär
  Kurstillfälle IV. Forskningsetik och forskningskvalitet
  Kurstillfälle V. Konferenspresentation av era forskningsprojekt

  Delkurs 3: Specialpedagogiska perspektiv på lärmiljöer, 7,5 hp

  I kursen ingår litteraturseminarier, workshops, föreläsningar vilka kräver både individuellt arbete samt arbete i grupp. Litteraturseminarierna syftar till att i grupp behandla den litteratur som läses individuellt. Kursen examineras dels genom en individuell examinationsuppgift samt genom en gruppexaminationsuppgift.

   

  Undervisning

  Undervisningen organiseras genom föreläsningar, seminarier, workshops, gruppdiskussioner, fältstudier samt skriftliga gruppvisa och individuella arbeten. För att få godkänt betyg på delkurserna krävs närvaro vid obligatoriska seminarium.

  Campusförlagd utbildning (studietakt 100 %)

  Utbildningen är campusförlagd med undervisning huvudsakligen sammanhängande måndagar och tisdagar, cirka varannan vecka under termin 1 och 2. Termin 3 har delvis ett mer varierande upplägg, med uppsatshandledning för självständigt arbete.

  Utbildning med studietakt 100 % innebär cirka 40 timmar studier i veckan. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag samt tid för egna studier. 

  Distansutbildning (studietakt 50 %)

  Utbildningen ges i huvudsak på distans med undervisning via lärplattformen Athena och Zoom samt upp till åtta dagar på campus per läsår. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande torsdagar och fredagar under termin 1 till 5, cirka 1 gång i månaden. Termin 6 har ett mer varierande upplägg, med uppsatshandledning för självständigt arbete.

  Utbildning med studietakt 50 % innebär cirka 20 timmar studier i veckan. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag samt tid för egna studier. 

  Examination

  Kurskrav

  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro

  Obligatorisk närvaro gäller vid kursens examinerande gruppredovisningar och examinerande seminarier.

  Examinator

  VT23 halvfart :
  delkurs 2- Claudia Schumann
  delkurs 3- Khaleda Gani Dutt

   

   

   

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Översiktligt preliminärt schema HT23
  HT2023 UQ1SPP helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit
  HT2023 UQ1SPP halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

   

  Översiktligt schema VT23
  VT2023 UQ1SPP halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

   

  Översiktligt schema HT22
  HT2022 UQ1SPP helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit
  HT2022 UQ1SPP halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

   

   

 • Kurslitteratur

 • Mer information

  Sen anmälan för HT23
  Specialpedagogprogrammet för HT23 öppnar inte för sen anmälan.

  Webbregistrering för HT23
  Webbregistreringsperioden för HT23 är öppen mellan 7-13 augusti 2023. För att fortsätta dina studier HT23 måste du vara registrerad på din kurs.

  Reservantagning för HT23
  Reservantagning kommer att starta tidigast 15 augusti 2023.

  Tillgodoräknande
  Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper.

  Läs mer om:
  Tillgodoräknande.
   

  Webbregistrering för HT23
  Du måste registrera dig för att behålla din utbildningsplats.
  Du registrerar dig själv genom att logga in på Ladok för studenter. Webbregistreringsperioden för HT23 kommer vi publicera här i god tid.

  OBS! Om du inte registrerat dig senast sista registreringsdag förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag vid utebliven registrering. 


  Svar för vanliga frågor (FAQ)

   

  Studera med funktionsnedsättning
  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.

  För mer information:
  Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta vår studievägledare som är kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

   

 • Kontakt

  Utbildningsadministration

  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:
  Lini Yin Olofsson: specialpedagog@specped.su.se


  Studie- och karriärvägledning

  För vägledande frågor om till exempel pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering, kontakta studievägledare:
  Kristina Salenstedt Linder: studievagledare@specped.su.se

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida.