Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogens yrkesspecifika kompetenser

Denna kurs ingår i Specialpedagogprogrammets andra del och omfattar 30 hp. Den är i sin tur uppdelad i fyra delkurser om 7,5 hp var.

Kursen syftar till att den studerande utvecklar förmåga att utifrån olika teorier, metoder och praxis fungera som en kvalificerad samtalspartner till personal, elever och föräldrar och leda olika utvecklingsarbeten som syftar till att skapa ökade förutsättningar för elevers deltagande och kunskapsutveckling. Vidare ska
studenterna utveckla förmåga att kritiskt granska lärmiljöer och utveckla verktyg som kan identifiera och överbrygga hinder för elevers delaktighet och inkludering. Studenten ges även möjlighet att arbeta med etiskt förhållningssätt samt att utveckla sin empatiska förmåga. i kursen ingår verksamhetsförlagda fältstudier (VFF).  Verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) genomförs i samarbete med företrädare för relevanta pedagogiska verksamheter.

 • Kursupplägg

  Kursen innehåller fyra delkurser:

  Delkurs 1: Kvalificerade samtal, 7,5 hp.

  Delkurs 2: Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet, 7,5 hp.

  Delkurs 3: Bedömning och åtgärdsprogram, 7,5 hp.

  Delkurs 4: Pedagogiskt utrednings-, utvärderings- och utvecklingsarbete, 7,5 hp.

  Undervisning

  Delkurs 1: Kvalificerade samtal, 7,5 hp.
  Arbetsformerna består av föreläsningar, grupphandledning på samtal och grupparbete. I de verksamhetsförlagda fältstudierna (VFF) genomförs 4 samtal i en pedagogisk verksamhet.

  Delkurs 2: Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet, 7,5 hp.
  Arbetsformerna består av föreläsningar, seminarier och grupparbete.  I de verksamhetsförlagda fältstudierna (VFF) genomförs etnografiska observationer av lärandemiljö i skola/fritidshem/förskola.

  Delkurs 3: Bedömning och åtgärdsprogram, 7,5 hp.
  Arbetsformer består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten i studiegrupper och individuella uppgifter. I de verksamhetsförlagda fältstudierna (VFF) kommer att genomförs och analyseras intervjuer med olika yrkesgrupper inom elevhälsotemat.

  Delkurs 4: Pedagogiskt utrednings-, utvärderings- och utvecklingsarbete, 7,5 hp.
  Arbetsformerna består av föreläsningar, seminarier och grupparbete med kollegiehandledning. I de verksamhetsförlagda fältstudierna (VFF) genomförs utvecklingsarbete inom skola/fritidshem/förskola.

  Examination

   Kurskrav för delkurs 1-4
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen. Undervisning utgörs av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och obligatoriska verksamhetsförlagda fältstudier (VFF).

  För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska seminarier samt studentarbetslagsmöten. Kompensering kan ske om student missar obligatoriskt undervisningstillfälle genom ersättningsuppgift angiven av kursansvarig. De verksamhetsförlagda fältstudierna (VFF) är inte möjliga att kompensera vid missat obligatoriskt undervisningstillfälle.

  Undervisningen sker på olika sätt, på campus, flexibelt med hjälp av digitala resurser eller via distans. Undervisning kan förekomma på såväl svenska som engelska.

   
  Examinationsformer
  Delkurs 1. Kursen examineras genom individuell skriftlig examination.
  Delkurs 2. Kursen examineras genom muntlig gruppredovisning och genom individuell skriftlig examination.
  Delkurs 3. Kursen examineras dels genom en muntligt och skriftligt presenterad gruppuppgift, dels genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.
  Delkurs 4. Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift med redovisning av VFF-uppgiften.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Bozena  Hautaniemi - delkurs 1 och delkurs 2

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Översiktligt preliminärt schema HT22
  HT2022 UQ2SPP halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

   

  Översiktligt schema VT22
  VT2022 UQ2SPP helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit
  VT2022 UQ2SPP halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

 • Kurslitteratur

 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Instruktioner till att arbeta i Zoom: Stödresurs Zoom (247 Kb)

  Studieinformation

  Webbregistrering för HT22
  Webbregistreringsperioden för HT22 är öppen mellan 8-14 januari 2022. För att fortsätta dina studier HT22 måste du vara registrerad på din kurs. Du registrerar dig själv genom att logga in på Ladok för studenter.

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.

  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Utbildningsadministration

  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:

  Lini Yin Olofsson: specialpedagog@specped.su.se

   

  Studie- och karriärvägledning

  Om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta studievägledare:

  Kristina Salenstedt Linder: studievagledare@specped.su.se