Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogens yrkesspecifika kompetenser

Denna kurs ingår i Specialpedagogprogrammets andra del och omfattar 30 hp. Den är i sin tur uppdelad i fyra delkurser om 7,5 hp var.

Kursen syftar till att den studerande utvecklar förmåga att utifrån olika teorier, metoder och praxis fungera som en kvalificerad samtalspartner till personal, elever och föräldrar och leda olika utvecklingsarbeten som syftar till att skapa ökade förutsättningar för elevers deltagande och kunskapsutveckling. Vidare ska
studenterna utveckla förmåga att kritiskt granska lärmiljöer och utveckla verktyg som kan identifiera och överbrygga hinder för elevers delaktighet och inkludering. Studenten ges även möjlighet att arbeta med etiskt förhållningssätt samt att utveckla sin empatiska förmåga. i kursen ingår verksamhetsförlagda fältstudier (VFF).  Verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) genomförs i samarbete med företrädare för relevanta pedagogiska verksamheter.

 • Kursupplägg

  Kursen innehåller fyra delkurser:

  Delkurs 1: Kvalificerade samtal, 7,5 hp.

  Delkurs 2: Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet, 7,5 hp.

  Delkurs 3: Bedömning och åtgärdsprogram, 7,5 hp.

  Delkurs 4: Pedagogiskt utrednings-, utvärderings- och utvecklingsarbete, 7,5 hp.

  Nästa kurser:

  Kurs 3: Att forska inom specialpedagogik, UQ3SPP 30 hp

  Undervisning

  Campusförlagd utbildning (studietakt 100 %)

  Utbildningen är campusförlagd med undervisning huvudsakligen sammanhängande måndagar och tisdagar, cirka varannan vecka under termin 1 och 2. Termin 3 har delvis ett mer varierande upplägg, med uppsatshandledning för självständigt arbete.

  Utbildning med studietakt 100 % innebär cirka 40 timmar studier i veckan. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag samt tid för egna studier. 

  Distansutbildning (studietakt 50 %)

  Utbildningen ges i huvudsak på distans med undervisning via lärplattformen Athena och Zoom samt upp till åtta dagar på campus per läsår. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande torsdagar och fredagar under termin 1 till 5, cirka 1 gång i månaden. Termin 6 har ett mer varierande upplägg, med uppsatshandledning för självständigt arbete.

  Utbildning med studietakt 50 % innebär cirka 20 timmar studier i veckan. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag samt tid för egna studier. 

  Delkurs 1: Kvalificerade samtal, 7,5 hp.
  Arbetsformerna består av föreläsningar, grupphandledning på samtal och grupparbete. I de verksamhetsförlagda fältstudierna (VFF) genomförs 4 samtal i en pedagogisk verksamhet.

  Delkurs 2: Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet, 7,5 hp.
  Arbetsformerna består av föreläsningar, seminarier och grupparbete.  I de verksamhetsförlagda fältstudierna (VFF) genomförs etnografiska observationer av lärandemiljö i skola/fritidshem/förskola.

  Delkurs 3: Bedömning och åtgärdsprogram, 7,5 hp.
  Arbetsformer består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten i studiegrupper och individuella uppgifter. I de verksamhetsförlagda fältstudierna (VFF) kommer att genomförs och analyseras intervjuer med olika yrkesgrupper inom elevhälsotemat.

  Delkurs 4: Pedagogiskt utrednings-, utvärderings- och utvecklingsarbete, 7,5 hp.
  Arbetsformerna består av föreläsningar, seminarier och grupparbete med kollegiehandledning. I de verksamhetsförlagda fältstudierna (VFF) genomförs utvecklingsarbete inom skola/fritidshem/förskola.

  Examination

   Kurskrav för delkurs 1-4
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen. Undervisning utgörs av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och obligatoriska verksamhetsförlagda fältstudier (VFF).

  För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska seminarier samt studentarbetslagsmöten. Kompensering kan ske om student missar obligatoriskt undervisningstillfälle genom ersättningsuppgift angiven av kursansvarig. De verksamhetsförlagda fältstudierna (VFF) är inte möjliga att kompensera vid missat obligatoriskt undervisningstillfälle.

  Undervisningen sker på olika sätt, på campus, flexibelt med hjälp av digitala resurser eller via distans. Undervisning kan förekomma på såväl svenska som engelska.

   
  Examinationsformer
  Delkurs 1. Kursen examineras genom individuell skriftlig examination.
  Delkurs 2. Kursen examineras genom muntlig gruppredovisning och genom individuell skriftlig examination.
  Delkurs 3. Kursen examineras dels genom en muntligt och skriftligt presenterad gruppuppgift, dels genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.
  Delkurs 4. Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift med redovisning av VFF-uppgiften.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  HT23 50%:
  Delkurs 1- Jakob Ulenius
  Delkurs 2- Marie-Louise Stjerna

  VT23 100%:
  Delkurs 1- Bozena Hautaniemi
  Delkurs 2- Marie-Louise Stjerna
  Delkurs 3- Ulrika Norburg
  Delkurs 4- Marie-Louise Stjerna

  VT23 50%:
  Delkurs 3- Noam Ringer
  Delkurs 4- Helén Knutes Nyqvist

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Översiktligt preliminärt schema HT23
  HT2023 UQ2SPP halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

   

  Översiktligt schema VT23
  VT2023 UQ2SPP helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit
  VT2023 UQ2SPP halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

   

  Översiktligt schema HT22
  HT2022 UQ2SPP halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

   

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan uppdaterades senast inför HT22 och är fortfarande giltig för HT23.

 • Mer information

  Praktisk information inför kursstart

  Inför kursstart, behöver du registrera dig till kursen via Ladok. Efteråt får du tillgång till lärplattformen Athena.

  För mer information om bland annat IT-support, säkerhetstips och digitala verktyg och tjänster: IT för studenter

  Serviceportalen hittar du information om hur du kommer igång med e-mötesverktyget Zoom som används vid Stockholm universitet.

  Om du efter registrering vill avbryta kursen hittar du information om hur du går tillväga på följande länk: Under utbildningen

  Studieinformation

  • Webbregistrering för HT23
   För att fortsätta dina studier HT23 måste du vara registrerad på din kurs. Webbregistreringsperioden för HT23 är öppen mellan 7-13 augusti 2023. Du registrerar dig själv genom att logga in på Ladok för studenter.
  • Tillgodoräknande
   Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper. Blanketen för ansökan om tillgodoräknande finns Under Utbildning.

   

  Svar för vanliga frågor (FAQ)

   

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos Studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

 • Kontakt

  Utbildningsadministration

  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information på lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör:

  Lini Yin Olofsson: specialpedagog@specped.su.se

   

  Studie- och karriärvägledning

  För vägledande frågor om till exempel pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering, kontakta studievägledare:
  Kristina Salenstedt Linder: studievagledare@specped.su.se

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida.