Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialpedagogens yrkesspecifika kompetenser

  • 30 hp

Denna kurs ingår i Specialpedagogprogrammets andra del och omfattar 30 hp. Den är i sin tur uppdelad i fyra delkurser om 7,5 hp var.

Kursen syftar till att den studerande utvecklar förmåga att utifrån olika teorier, metoder och praxis fungera som en kvalificerad samtalspartner till personal, elever och föräldrar och leda olika utvecklingsarbeten som syftar till att skapa ökade förutsättningar för elevers deltagande och kunskapsutveckling. Vidare ska
studenterna utveckla förmåga att kritiskt granska och utveckla olika redskap som kan identifiera och överbrygga hinder för elevers deltagande och studenten ges även möjlighet att arbeta med etiskt förhållningssätt samt att utveckla sin empatiska förmåga.

Kursen innehåller fyra delkurser:

Delkurs 1: Kvalificerade samtal, 7,5 hp.
Delkurs 2: Lärande, funktionshinder, genus och etnicitet, 7,5 hp.
Delkurs 3: Bedömning och åtgärdsprogram, 7,5 hp.
Delkurs 4: Pedagogiskt utrednings-, utvärderings- och utvecklingsarbete, 7,5 hp.