Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Särbegåvning i skola och förskola I

 • 7,5 hp

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Athena
All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen. https://athena.itslearning.com/

Registrering och reservantagning

Webbregistreringen är öppen mellan den 5-16 augusti 2020.
Om du inte har registrerat dig inom webbregistreringsperioden, senast 16 augusti, förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag sker vid utebliven registrering.

Reservantagning inför HT20
Eventuella reservplatser erbjuds i turordning och meddelas via mail, till den mailadress du angav vid ansökningstillfället.

För att behålla erbjuden reservplats krävs att du svarar på mailet inom angiven svarsperiod. Om svar inte inkommit går platsen vidare till nästa student på reservlistan.

Vi har inga möjligheter att svara på hur stora chanserna är för reservplacering.
Reservantagning görs enbart om kurser, efter ordinarie registreringsperiod, har färre registrerade studenter än planerat.  

Datum för ordinarie registrering och reservantagning
Ordinarie registrering: 5-16:e augusti
Reserv omgång 1: 17-19:e augusti
Reserv omgång 2: 20-23:e augusti

Information i samband med Covid-19
I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Lärare, studenter
Foto: Niklas Björling

Kursen behandlar och problematiserar området särbegåvning i lärandesituationer och förbereder förspecialpedagogiska analyser och anpassningar av lärandemiljö till elever med särskilda förutsättningar. I kursen ingår metodlitteratur som avser tematiska analyser av biografiska berättelser.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

 • redogöra för frågeställningar relaterade till ämnet särbegåvning i olika lärandesituationer.
 • redogöra på ett fördjupat sätt för en specifik, vald frågeställning inom ämnet
 • planera för att anpassa lärandesituationer till särbegåvade elever
 • planera för att förebygga svårigheter i skolan för elever med särbegåvning.
 • uppmärksamma problem och möjligheter i mötet mellan utbildningssystemet och elever med särskildaförutsättningar.
 • Kursupplägg

  Sex schemalagda kurstillfällen från september till december 2020.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt diskussioner på lärplattform. I kursen ingår fältstudier, nätbaserade litteratur- och informationsökningar och fördjupningsarbeten.

  Kursvärdering

  Kursen utvärderas genom en webbenkät vid kursens slut.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  För att få slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter samt fullgjord närvaro om 85%.

  Examinationsformer
  Kursens ingående moment examineras på följande vis:

  • en muntlig och skriftlig redovisning av fältstudier
  • en litteraturstudie eller ett fördjupningsarbete

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Mara Westling Allodi

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Om det sker ändringar i schemat blir dessa markerade med en röd prickmarkering i
  24 timmar efter att ändringen gjorts. Schemat visas alltid med senast uppdatering.

  Du kan anpassa schemat efter vad du vill se i ditt schema, till exempel din studiegrupp. Läs mer längst ner i schemavyn "Tips för anpassad schemavisning".

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Denna kurslitteratur är aktuell för HT2020. Litteraturlistan är fastställd av institutionsstyrelsen 2016-06-15 och gäller fr.o.m termin HT2016.

 • Mer information

  Instruktioner till att arbeta i Zoom

  Stödresurs Zoom (247 Kb)

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos Studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433

   

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Mara Westling Allodi - mara.allodi@specped.su.se

  Kursadministratör: Ubald Rafiki - fristaendekurs@specped.su.se