Go to this page on our english site

Särbegåvning i skola och förskola I

  • 7,5 hp

Kursen behandlar området särskild begåvning i lärandesituationer och förbereder för specialpedagogiska analyser och anpassningar av lärandemiljöer till elever med särskilda förutsättningar. Kursen behandlar särbegåvning utifrån sociala, kulturella, kognitiva, utvecklingspsykologiska, pedagogiska och barn- och ungdomspsykiatriska aspekter. I kursen ingår tematiska analyser av biografiska berättelser.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen