Pedagogisk utredning, åtgärdsprogram och utvärdering I, 7,5 hp

Om kursen

I kursen behandlas olika former av kartläggningsredskap och bedömningsmetoder av kunskapsutveckling. Fokus ligger på samspel, kommunikation och samtalets betydelse vid pedagogiska utredningar. Praktiska övningar i samtalsmetod och samtalsanalys ingår.

Med utgångspunkt i styrdokument undersöks riktlinjer för hur undervisning och arbetsformer förväntas anpassas i förhållande till elevens behov av varierat arbetssätt. I kursen problematiseras konsekvenser av särskilt stöd inom och utom den ordinarie klassens ram. Teorier om barnperspektiv, barns perspektiv och ”barns bästa” diskuteras i relation till specialpedagogiska åtgärder.

Arbetsprocessens senare del behandlas i kurs 'Åtgärdsprogram och utvärdering II, 7,5 hp'. De båda kurserna vänder sig till pedagoger inom såväl grundskola som särskola samt de frivilliga skolformerna som gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen