Pedagogisk utredning, åtgärdsprogram och utvärdering II, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs förutsätter att den studerade gått kursen Pedagogiska utredningar som grund för åtgärdsprogram, 7,5 hp. Utgångspunkten är ett barn/elevperspektiv på samtal vid upprättande och utvärdering av åtgärdsprogram.

I kursen uppmärksammas samarbetspartners i samband med upprättande och utvärdering av åtgärdsprogram som eleven, föräldrar, arbetslag och elevhälsa samt möjligheter och risker med informationsöverföring vid överlämnandekonferenser. I undervisningen ingår praktiska övningar i att leda reflekterande samtal. Uttolkning av kunskapsprofil som visar både elevens styrkor och stödbehov vid upprättandet av åtgärdsprogram.

Vidare behandlas genus, social och språklig bakgrund för att förebygga ämnesspecifika svårigheter och gynna lärandet. Gruppinriktade perspektiv på IKT och andra hjälpmedel som stöd för lärandet diskuteras och problematiseras samt behov av varierade arbetsformer och metoder i samband med upprättandet av åtgärdsprogram samt betydelsen av att lära i samspel med jämnåriga.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen