Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Läs- och skrivsvårigheter i kombination med andra specialpedagogiska behov I

 • 7,5 hp

Kursen ger kunskap om läs- och skrivsvårigheter i kombination med andra stödbehov i skolan, t ex neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I kursen ges kunskap om aktuell forskning inom dessa områden. Stor vikt läggs vid att tillvarata lärares egna erfarenheter, i syfte att utveckla professionell kompetens i att kunna ge individuellt stöd.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  1.2 Arbetsformer

  I kursen ingår föreläsningar, seminariegruppsarbete, studiegruppsarbete, individuella studier samt examination. En webbaserad lär-och sammaarbetsplattform (Athena) används för distribuering av material och för kommunikation lärare och studenter.

  2. Examination

  2.1 Kurskrav

  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning ikursplanen.

  2.1.1 Obligatorisk närvaro –kompensation vid frånvaro

  Vid frånvaro tar du själv ansvar för att söka information om behandlade moment m.m.(genom samtal/kamraters anteckningar). Kompletteringsuppgift tillkommer vid frånvaro.

  2.2 Examinationsformer

  Kursen examineras genom (a) en individuell skriftlig examinationsuppgift samt (b) en individuellt genomförd kartläggningsuppgift. För att godkännas på kursen, krävs betyget G på (a) samtminst E på (b).

  2.3 Examinationsdatum och omexamination

  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit.Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kurssidan i lärplattformenAthena.

  2.4 Betygskriterier

  Betygskriterierna meddelas vid kursstart

  Kursbeskrivning

  Kursbekrivning UQ425F, HT19 (464 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen. https://athena.itslearning.com/

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Birgitta Herkner - birgitta.herkner@specped.su.se
  Kursadministratör: Uabald Rafiki - rafiki.ubald@specped.su.se