Läs- och skrivsvårigheter i kombination med andra specialpedagogiska behov I, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger kunskap om läs- och skrivsvårigheter i kombination med andra stödbehov i skolan, t ex neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I kursen ges kunskap om aktuell forskning inom dessa områden. Stor vikt läggs vid att tillvarata lärares egna erfarenheter, i syfte att utveckla professionell kompetens i att kunna ge individuellt stöd.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen