Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Läs- och skrivsvårigheter i kombination med andra specialpedagogiska behov II

 • 7,5 hp

Kursen ger fördjupad kunskap om läs- och skrivsvårigheter i kombination med andra stödbehov i skolan. Alternativa verktyg och kompensatoriska hjälpmedel diskuteras. Betydelsen av kritiskt granskande förhållningssätt i relation till aktuell forskning, pedagogiska insatser och diagnostiska material behandlas. Kursen betonar fortgående utvärdering och omprövning av individuella stödinsatser i undervisningen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  1.2 Arbetsformer

  I kursen ingår föreläsningar, seminarier, seminariegruppsarbeten, individuella studier samt examinationer. En webb-baserad lär-ochsamarbetsplattform (Athena) används för distribuering av material, inlämning av uppgifteroch för kommunikation lärare och studenter emellan. Studierna genomförs till stor del självständigt,varför studentens eget ansvar för planering och genomförande är av vikt för att uppnå kursens mål. Vid det första kurstillfället bildasseminariegrupper om ca fyra-fem personer, som kommer att få ett gemensamt forum för gruppdiskussion i Athena. I gruppen har ni möjlighet att tillsammans reflektera över litteratur, föreläsningar och egna erfarenheter.

  2. Examination

  2.1 Kurskrav

  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning ikursplanen.

  2.1.1 Obligatorisk närvaro –kompensation vid frånvaro

  Närvaro vid föreläsningar och seminarier är viktigt men inte obligatorisk.

  2.2 Examinationsformer

  Inlämningsuppgifter och examinationer består av-en genomförd individuell examination  (a)-en genomförd individuell skriftlig examination (b)Kursen examineras genom (a) en individuell skriftlig och muntlig examinations-uppgift samt (b) en individuellt genomförd hemtentamensuppgift. För att godkännas på kursen, krävs betyget G (a) resp E(b) på examinationerna, samt att alla övriga uppgifter är genomförda och inlämnade.

  2.3 Examinationsdatum och omexamination

  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit.Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  2.4 Betygskriterier

  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Kursbeskrivning

  Kursbeskrivning UQ426F, VT20 (574 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen. https://athena.itslearning.com/

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Birgitta Herkner - birgitta.herkner@specped.su.se
  Kursadministratör: Ubald Rafiki - rafiki.ubald@specped.su.se