Specialpedagogiska situationer i förskolan, 7,5 hp

Om utbildningen

Lek och samspel i förskolan - på vems villkor och i vems intresse? Kursen har en aktionsforskningsansats, och belyser alla barns lek i förskolan och särskilt komplicerade samspelssituationer. Tidiga insatser uppmärksammas med stöd av det specialpedagogiska kunskapsområdet. Kartläggningar med stöd av kvalitets- och inkluderingskriterier samt utprövning av ett interaktionsmaterial som stöd för leken och dess komplexitet kommer att ingå. Etiska dilemman studeras med koppling till förskollärares yrkesprofession, området funktionsnedsättningar och diagnoser i ett specialpedagogiskt perspektiv.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen