Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tillämpad beteendeanalys I – Autism, neuropsykiatriska och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar

Kursen introducerar senaste forskning rörande autismspektrum, och andra utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Diagnostiska, etiologiska, kognitiva, och sociala aspekter belyses och problematiseras. Beskrivningar av utredningsprocedurer och metoder för att ställa diagnoser belyses och granskas. Vidare ger kursen en introduktion i beteendeanalysens begreppsapparat, såsom förstärkning, utsläckning, differentiell förstärkning, generalisering, kjedning, och promptning. Historik och funktionell kontextualism som kunskapsteoretiskt perspektiv kommer också att behandlas. Etiska frågeställningar berörs utifrån de situationer och ställningstaganden som uppkommer i arbete med personer med autismspektrum, och andra utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar behandlas.