Tillämpad beteendeanalys I – Autism, neuropsykiatriska och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar, 7,5 hp

Om kursen

Kursen introducerar senaste forskning kring autismspektrumtillstånd, och andra utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Du ges en presentation av olika utredningsprocedurer, diagnostiska, etiologiska, kognitiva, och sociala aspekter kommer att belysas och problematiseras.

Efter kursen ska du ha fått en introduktion i beteendeanalysens begreppsapparat.

Fokus kommer även att läggas på etiska frågeställningar utifrån de situationer och ställningstaganden som uppkommer i arbete med personer med autismspektrumtillstånd och andra utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Detta är kurs ett av sex fristående kurser inom autismspektrumtillstånd och tillämpad beteendeanalys som ges i samarbete med Psykologiska institutionen. Kurs 1-2 ges HT17.

Önskar du läsa båda kurserna behöver du därför även ansöka till kurs 2 som ges vid Psykologiska institutionen "Tillämpad beteendeanalys II - Forskningsmetod: beteendeobservation och undersökningsdesign” (PSAA02 ) inför HT 17.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen