Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tillämpad beteendeanalys III- Teoretisk fördjupning inom tillämpad beteendeanalys

Kursen kommer att förmedla fördjupad kunskap i beteendeanalytiska termer samt vanliga procedurer inom tillämpad beteendeanalys. Principer för att förstå kommunikativt, verbalt, och stimulusekvivalens behandlas. Studenten skall identifiera olika metoder som är grundat i forskning baserat inlärningspsykologiska principer och procedurer. Betoningen i kursen kommer att främst ligga på att utveckla funktionella förhållningssätt. Forskning och erfarenheter som belyser föräldrars upplevelser och livssituation introduceras.

Kursen täcker BACB innehåll B (foundational knowledge) och D (identification of problem and assessemt & fundamental elements of behavior change).

 • Kursupplägg

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter. Samtliga föreläsningar, seminarier, och gruppuppgifter är obligatoriska. Dessa anges tydligt i schema och kursanvisningar. Vid frånvarande från obligatoriskt undervisningstillfälle kompenseras genom en skriven kompletteringsuppgift som ges av examinator. Kursen förutsätter närvaro och kräver att studenten aktivt, redan från kursstart, deltar i de olika moment som ingår. Kursinnehållet behandlar komplexa frågor där det sällan finns enkla och givna svar. Under seminarier och arbete i grupp ges möjligheter att utveckla den förståelse som lärandemålen förutsätter.

  Kursen genomförs i form av:

  • Föreläsningar som syftar till att både förtydliga, fördjupa och komplettera de teorier, begrepp och frågor som behandlas i kurslitteraturen
  • Seminarier där kursinnehållet behandlas i relation till kursens förväntade studieresultat. Seminarieverksamheten ska präglas av ett klimat där varje student ges möjlighet till delaktighet och lärande.
  • Grupparbete: behandlas litteratur och föreläsningar samt förberedelser inför och redovisning av studieuppgiften samt fördjupningsuppgiften gällande autism, neuropsykiatriska och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar.
  • En webbplattform som främst används för löpande kursinformation. Här läggs också dokument, filer och föreläsningsmaterial ut.

  Kursbeskrivning

  Kursbeskrivning UQ432F, VT20 (487 Kb)

  Examination

  Kurskrav

  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro

  Närvaro vid samtliga föreläsningar, grupparbeten och har förberett sig enligt anvisningarna (dvs har gjort hemuppgifterna) till den fysiska träffen- komplettering vid frånvaro

  Examinationsformer

  Kursen examineras genom två gruppuppgifter och en individuell uppgift samt genom deltagande i aktiviteter vid undervisningstillfällena. Examinationen sker på basis av två deluppgifter. Var och en av uppgifterna bedöms enligt betygsskala G (godkänd), IG (icke-godkänd) och den individuella uppgiften som bedöms enligt betygsskala A-F. För att erhålla lägst betyget E på hel kurs krävs godkänt resultat på samtliga kursens delar.

  Examinationsdatum och omexamination

  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier

  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

  Examinator

  Wissam Mounzer: wissam.mounzer@specped.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen. https://athena.itslearning.com/

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Lise Roll Pettersson, lise.roll-pettersson@specped.su.se   
  Kursadministratör: Joel Wiklund Abdelmoez Ahmed, joel.w.abdelmoez@specped.su.se