Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tillämpad beteendeanalys V – Evidens granskning och kvalité: kultur och etik

 • 7,5 hp

Syftet med denna kurs är att förmedla fördjupad kunskap inom det spektra av forskningsbaserade beteendeanalytiska forskning som finns inom detta område.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Athena
All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen. https://athena.itslearning.com/

Registrering och reservantagning

Webbregistreringen är öppen mellan den 5-16 augusti 2020.
Om du inte har registrerat dig inom webbregistreringsperioden, senast 16 augusti, förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag sker vid utebliven registrering.

Reservantagning inför HT20
Eventuella reservplatser erbjuds i turordning och meddelas via mail, till den mailadress du angav vid ansökningstillfället.

För att behålla erbjuden reservplats krävs att du svarar på mailet inom angiven svarsperiod. Om svar inte inkommit går platsen vidare till nästa student på reservlistan.

Vi har inga möjligheter att svara på hur stora chanserna är för reservplacering.
Reservantagning görs enbart om kurser, efter ordinarie registreringsperiod, har färre registrerade studenter än planerat.  

Datum för ordinarie registrering och reservantagning
Ordinarie registrering: 5-16:e augusti
Reserv omgång 1: 17-19:e augusti
Reserv omgång 2: 20-23:e augusti

Information i samband med Covid-19
I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Studenter, utbildning
Foto: Niklas Björling

Sen anmälan till höstterminen 2020 öppnar 15 juli.

Basen för kursen är att utifrån principerna av evidensbaserade praktik granska behandlings och interventioners program och dess stöd i forskning. Vidare förmedla kursen kunskaper att värdera forskning utifrån givna kvalitets kriterier för att förstå principerna för evidensbasering gällande främst single-case forsknings designstudier, där vikten att väga in individegenskaper som funktionsnedsättning samt kontextuella variabler vilket inkluderar kultur, preferenser och omgivningsfaktorer. Att arbeta med ett evidensbaserat beteendeanalytiskt förhållningssätt innebär att utövaren kommer att möta olika etiska dilemman. En särskild betoning i kursen kommer läggas på vikten av etiska riktlinjer och ett professionellt förhållningssätt.

 

 • Kursupplägg

  Kursinnehållet behandlar komplexa frågor där det sällan finns enkla och givna svar. Under seminarier och arbete i grupp ges möjligheter att utveckla den förståelse som lärandemålen förutsätter.

  Undervisning

  Kursen genomförs i form av: 

  • Föreläsningar som syftar till att både förtydliga, fördjupa och komplettera de teorier, begrepp och frågor som behandlas i kurslitteraturen.
  • Seminarier där kursinnehållet behandlas i relation till kursens förväntade studieresultat. Seminarieverksamheten ska präglas av ett klimat där varje student ges möjlighet till delaktighet och lärande.
  • Grupparbete: behandlas litteratur och föreläsningar samt förberedelser inför och redovisning av studieuppgiften samt fördjupningsuppgiften gällande principerna av evidensbaserade praktik, kontextuella variabler och etiska riktlinjer inom TBA.
  • Webbplattformen Athena används för löpande kursinformation, ömsesidig kommunikation mellan studenterna och lärarna samt för feedback på kursuppgifterna. Här läggs också dokument, filer och föreläsningsmaterial ut.

  Examination

  Kurskrav
  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.
  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter. Samtliga föreläsningar, seminarier, och gruppuppgifter är obligatoriska. Dessa anges tydligt i schema och kursanvisningar. Frånvaro från obligatoriskt undervisningstillfälle kompenseras genom en skriven kompletteringsuppgift som ges av examinator.
  Examinationsformer
  Kursen examineras genom;
  1.     Två gruppuppgift i form av reflektion text. Gruppuppgifterna beygssätts enligt betygsskala G (godkänd)/IG (icke-godkänd)
  2.    en individuell examensuppgift i form av en omffatande text. Den individuella examensuppgiften bedöms enligt betygsskala A-F.
  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.
  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Viktig information

   

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.
  Kontaktperson: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  E-post: kristina.salenstedt.linder@specped.su.se
  Telefon 08-1207 6433

 • Kontakt

  Kursansvariga lärare:

  Wissam Mounzer - wissam.mounzer@specped.su.se

  Lise Roll-Pettersson - lise.roll-pettersson@specped.su.se

  Kursadministratör:

  Joel W. Abdelmoez - SPATO@specped.su.se