Synnedsättning ur olika perspektiv, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om synnedsättning ur både

ett medicinskt, psykologiskt och också ett samhälleligt perspektiv.

Kursen ger en överblick över syn och synfunktion och vanliga orsaker till synnedsättning förr och nu och kring undervisning av elever med synnedsättning ur ett historiskt perspektiv. Du får också en ökad förståelse för vilka konsekvenser för lärande och delaktighet synnedsättning, med och utan ytterligare funktionsnedsättning, och etiska frågor och rättigheter i samhället för barn med synnedsättning.

Undervisningen organiseras genom campusförlagda föreläsningar och litteraturseminarier samt skriftliga, gruppvisa och individuella arbeten.

Kursen läses tillsammans med programstudenter som läser till speciallärare med inriktning syn.

Du som har lärarexamen och önskar fördjupa dig ytterligare efter genomgången kurs kan även söka kursen Didaktiska villkor för elever med synnedsättning, 15 hp (UQ531F)

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen