Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Synnedsättning ur olika perspektiv

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om synnedsättning ur både ett medicinskt, psykologiskt och också ett samhälleligt perspektiv. Kursen ger en överblick över syn och synfunktion och vanliga orsaker till synnedsättning förr och nu och kring undervisning av elever med synnedsättning ur ett historiskt perspektiv. Du får också en ökad förståelse för vilka konsekvenser för lärande och delaktighet synnedsättning, med och utan ytterligare funktionsnedsättning, och etiska frågor och rättigheter i samhället för barn med synnedsättning. Undervisningen organiseras genom campusförlagda föreläsningar och litteraturseminarier samt skriftliga, gruppvisa och individuella arbeten. Kursen läses tillsammans med programstudenter som läser till speciallärare med inriktning syn. Du som har lärarexamen och önskar fördjupa dig ytterligare efter genomgången kurs kan även söka kursen Didaktiska villkor för elever med synnedsättning, 15 hp (UQ531F)

 • Kursupplägg

  Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om synnedsättning ur ett medicinskt, psykologiskt ochsamhälleligt perspektiv. I kursen behandlas följande områden:

  • syn och synfunktion,
  • vanliga orsaker till synnedsättning förr och nu,
  • utvecklingsaspekter i relation till olika typer av synnedsättning,
  • synnedsättning med och utan ytterligare funktionsnedsättning, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter,
  • samt konsekvenser för lärande och delaktighet,
  • undervisning av elever med synnedsättning ur ett historiskt perspektiv,
  • etiska frågor och rättigheter i samhället för barn med synnedsättning.

  Undervisning

  Undervisningen ges online genom föreläsningar och litteraturseminarier, skriftligagruppvisa och individuella arbeten, workshops, laborativa övningar, gruppdiskussioner via lärplattform.

  Examination

  Kurskrav

  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Deltagande i studentarbetslag är obligatoriskt.

  Examinationsformer

  Kursen examineras dels genom en muntligt och skriftligt presenterad gruppuppgift och dels genom enindividuell skriftlig examinationsuppgift.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  HT2021 UQ530F: Länk till kursens schema i TimeEdit

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Instruktioner till att arbeta i Zoom: Stödresurs Zoom (247 Kb)

  Information i samband med COVID-19

  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information  samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information

  Studieinformation

  • Webbregistrering
   Du registrerar dig på din kurs i Ladok för studenter.
   OBS! Om du inte registrerat dig senast sista registreringsdag förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag vid utebliven registrering.
   Hösttermin 2021
   Webbregistreringen kommer att vara öppen mellan 9 augusti - 15 augusti 2021.
  • Reservantagning
   Reservantagningen för höstterminen 2021 påbörjas under v.33.
  • Digitala verktyg och tjänster 
   Samlat schema, kontohantering för ditt SU-konto, hur du ansluter till eudoram (WiFi), länkar till lärplattformen med mera: 

   Digitala verktyg och tjänster

  • Vanliga studentfrågor (FAQ)

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Liselotte Fries, studievägledare.
  Telefon 08-120 764 57

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Kim de Verdier - kim.deverdier@specped.su.se
  Kursadministratör: Ubald Rafiki - rafiki.ubald@specped.su.se