Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Didaktiska villkor för elever med synnedsättning

Kursen riktar sig till dig med lärarexamen och som vill få en fördjupad didaktisk kompetens för att i olika lärmiljöer stödja lärande hos elever med synnedsättning och blindhet ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Kursen presenterar lärandeteorier och pedagogisk forskning i relation till undervisning av elever med synnedsättning. Den ger dig också arbetsmetoder och didaktiska lösningar för att skapa möjligheter till lärande och delaktighet vid olika typer av synnedsättning och kunskap om att anpassa och utvärdera individuella insatser. Undervisningen organiseras online och genom campusförlagda föreläsningar och litteraturseminarier, skriftliga gruppvisa och individuella arbeten, workshops samt laborativa övningar. För att läsa kursen krävs att du läst kursen UQ530F Synnedsättningar ur olika perspektiv.

 • Kursupplägg

  • lärandeteorier och pedagogisk forskning i relation till undervisning av elever med synnedsättning,
  • arbetsmetoder och didaktiska lösningar för att skapa möjligheter till lärande och delaktighet vid olika typer av synnedsättning, med eller utan ytterligare funktionsnedsättning, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter,
  • undervisning i att läsa, skriva och räkna,
  • grundläggande punktskrift,
  • IKT och studietekniska verktyg,
  • bilder och bildtolkning,
  • orientering och förflyttning, anpassning av den fysiska miljön,
  • att anpassa och utvärdera individuella insatser.

  Undervisning

  Undervisningen organiseras genom campusförlagda föreläsningar och litteraturseminarier, skriftligagruppvisa och individuella arbeten, workshops, laborativa övningar, gruppdiskussioner via lärplattform.

  Examination

  Kurskrav

  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Obligatorisk närvaro – kompensation vid frånvaro
  Deltagande i studentarbetslag är obligatoriskt.

  Examinationsformer

  Kursen examineras dels genom en fältstudieuppgift genomförd individuellt eller i grupp och dels genom enindividuell skriftlig examination.

  Examinationsdatum och omexamination
  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Betygskriterier
  Betygskriterierna meddelas vid kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  VT22 UQ531F: Länk till kursens schema i TimeEdit

 • Kurslitteratur

 • Mer information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

  Instruktioner till att arbeta i Zoom: Stödresurs Zoom (247 Kb)

  Information i samband med COVID-19

  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information  samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information

  Studieinformation

  • Webbregistrering
   Du registrerar dig på din kurs i Ladok för studenter.
   OBS! Om du inte registrerat dig senast sista registreringsdag förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag vid utebliven registrering.
   Hösttermin 2021
   Webbregistreringen kommer att vara öppen mellan 9 augusti - 15 augusti 2021.
  • Reservantagning
   Reservantagningen för höstterminen 2021 påbörjas under v.33.
  • Digitala verktyg och tjänster 
   Samlat schema, kontohantering för ditt SU-konto, hur du ansluter till eudoram (WiFi), länkar till lärplattformen med mera: 

   Digitala verktyg och tjänster

  • Vanliga studentfrågor (FAQ)

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433

  Hitta till oss

  https://www.specped.su.se/om-oss/hitta-till-oss/hitta-till-oss-1.41559

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Kim de Verdier - kim.deverdier@specped.su.se
  Kursadministratör: Ubald Rafiki - rafiki.ubald@specped.su.se