Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Didaktiska villkor för elever med synnedsättning

Kursen riktar sig till dig med lärarexamen och som vill få en fördjupad didaktisk kompetens för att i olika lärmiljöer stödja lärande hos elever med synnedsättning och blindhet ur ett specialpedagogiskt perspektiv.

Kursen presenterar lärandeteorier och pedagogisk forskning i relation till undervisning av elever med synnedsättning. Den ger dig också arbetsmetoder och didaktiska lösningar för att skapa möjligheter till lärande och delaktighet vid olika typer av synnedsättning och kunskap om att anpassa och utvärdera individuella insatser.

Undervisningen organiseras genom campusförlagda föreläsningar och litteraturseminarier, skriftliga gruppvisa och individuella arbeten, workshops samt laborativa övningar.

För att läsa kursen krävs att du läst kursen UQ530F Synnedsättningar ur olika perspektiv.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.