Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Dövhet och hörselskada ur ett medicinskt, tekniskt och psykosocialt perspektiv

Studenter, utbildning
Foto: Niklas Björling

Sen anmälan till höstterminen 2020 öppnar 15 juli.

Kursens övergripande syfte är att studenten utifrån olika teorier, metoder och praxis ska utveckla en fördjupad didaktisk kompetens för att stödja kunskapsutvecklingen hos elever med dövhet eller hörselnedsättning i olika lärandemiljöer. Den ger en överblick dels över vanliga orsaker till dövhet och hörselskada förr och nu, dels kring undervisning av elever med dövhet och hörselnedsättning ur ett historiskt perspektiv. Kursen ger en ökad förståelse för konsekvenser av dövhet och hörselnedsättning för lärande och delaktighet. Etiska frågor och rättigheter i samhället för barn med dövhet och hörselnedsättning belyses. Kursen Medicinska, tekniska och psykosociala aspekter behandlar:

 • Hörselsystemets funktion, hörselmätningar och hörselskador,
 • Diagnos, habilitering och rehabilitering vid nedsatt hörsel eller dövhet,
 • Akustik, teknikstöd, visuella och akustiska anpassningar i olika miljöer,
 • Historiska, kulturella och kommunikativa aspekter i relation till dövhet och hörselnedsättning,
 • Psykosociala aspekter av dövhet och hörselnedsättning i relation till normer, genus, etnicitet.
 • Kursupplägg

  Arbetsformerna för undervisning utgörs av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier, arbete i studiegrupper och fältstudieuppgifter. Under kursens används Athena, en webbaserad kommunikationsplattform och studiegrupperna träffas mellan campusträffarna för seminarier. Studenterna ges möjlighet att påverka kursens arbetsformer. En utvärdering sker i slutet av kursen. Kursen består av tre campusträffar. Arbetet organiseras runt ett uppdrag att observera och beskriva en akustisk och visuell kartläggning av lärandemiljöer.

  Undervisning

  Undervisningen innehåller gruppvisa aktiviteter och individuella arbeten. Arbetsuppgifterna kräver generellt tillgång till en pedagogisk verksamhet.

  Stödsystem

  Med inloggningsuppgifterna för ditt universitetkonto kan du logga in till webbsidan Studie- och stödsystem Här kan du ta hitta information om dina studieresultat.
  Här hanterar du även ditt studentkonto och köp av utskrifter. På webbsidan finns också genvägar till lärplattformen Athena, schemaverktyget TimeEdit med mera.

  Students e-postkonto
  Som student behöver du styra om student e-postkontot till en privat mejladress.
  Information om hur du går tillväga finner du på Serviceportalen: E-post för studenter

  TimeEdit
  I TimeEdit (förkortas TE) hittar du aktuellt schema för din kurs. Webblänk till kursens schema finner du också på kurssidan på institutionens webbplats www.specped.su.se
  Du kan även logga in på schemat via Studie- och stödsystem eller Schema.su.se

  Om det sker ändringar i schemat blir dessa markerade med en röd prickmarkering i
  24 timmar efter att ändringen gjorts. Schemat visas alltid med senast uppdatering.
  Du kan anpassa schemat efter vad du vill se i ditt schema, till exempel din studiegrupp. Läs mer längst ner i schemavyn "Tips för anpassad schemavisning".
   

  Examination

  De specifika kurskrav som gäller för att få godkänt slutbetyg på kursen framgår under rubriken Undervisning i kursplanen.

  Att följa det gemensamma kontraktet ni gör i studiegruppen och deltar vid de tillfällen som studiegruppen har kommit överens om är viktigt. Det innebär instudering, arbete med överenskomna arbetsuppgifter samt arbetsmöten vid tillfällen ni kommit överens om mellan campusträffarna. Vid gruppexaminationer gäller obligatorisk närvaro. Komplettering planeras i samråd med kursansvarig lärare.

  Kursen examineras dels genom en muntlig och skriftligt presenterad gruppuppgift och dels genom en individuell skriftlig uppgift. Gruppuppgiften bedöms enligt betygen G (godkänd) och U (underkänd).

  Examinationsdatum meddelas via schemat i TimeEdit. Webblänk till kursens schema finns på institutionens webbplats samt på kursplatsen i lärplattformen Athena.

  Examinator

  Liz Adams Lyngbäck - liz.adams.lyngback@specped.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Viktig information

   

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.
  Kontaktperson: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  E-post: kristina.salenstedt.linder@specped.su.se
  Telefon 08-1207 6433

  Information i samband med COVID-19

  Stockholms universitet planerar nu att delvis återgå till campusförlagd undervisning. Hur återgången realiseras lämnas till enskild institution att besluta.

  Specialpedagogiska institutionen har beslutat att på denna kurs (UQ532f) kommer campusförlagd undervisning att ske från och med terminsstart. Institutionen har bedömt att det i denna kurs är möjligt att upprätthålla social distansering och lagom avstånd mellan studenterna. Kursansvariga har svarat och ställer sig positiva till campusundervisningen för dessa kurser.

  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information  samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare: Liz Adams Lyngbäck - liz.adams.lyngback@specped.su.se

  Kursadministratör: Joel W. Abdelmoez - speciallarare@specped.su.se