Go to this page on our english site

Dövhet och hörselskada ur ett medicinskt, tekniskt och psykosocialt perspektiv

  • 7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om dövhet och hörselskada ur flera olika perspektiv.

Du får överblick dels över vanliga orsaker till dövhet och hörselskada förr och nu, dels kring undervisning av elever med dövhet och hörselnedsättning ur ett historiskt perspektiv. Kursen ger en ökad förståelse för konsekvenser av dövhet och hörselnedsättning för lärande och delaktighet. Etiska frågor och rättigheter i samhället för barn med dövhet och hörselnedsättning belyses.

Undervisningen sker dels på campusförlagda föreläsningar och litteraturseminarier dels på lärplatformen samt skriftliga, gruppvisa och individuella arbeten. Kursen läses tillsammans med programstudenter som läser till speciallärare med specialisering mot dövhet och hörselskada.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen