Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla, 7,5 hp

Om kursen

Studerar du inom lärarutbildning, VAL-projektet (Vidareutbildning av lärare) eller liknande, eller arbetar som lärare i skolan och ännu inte har behörighet?

Detta är en fristående kurs som riktar sig till dig.

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i hur lärare i samverkan med andra kan identifiera och hantera specialpedagogiska behov i skolans undervisning. Kursens utgångspunkt är skolans ansvar att möjliggöra alla elevers delaktighet och lärande, oavsett funktionsförmåga, etnicitet, genus och social klass.

Kursen är en fristående kurs som riktar sig till dig som antingen går lärarutbildning, främst inom VAL-projektet (Vidareutbildning av lärare) eller liknande, eller arbetar som lärare i skolan och ännu inte har behörighet.

Kursen ges under hela sommarterminen, juni till augusti, och på halvfart. Undervisningen är mestadels nätbaserad och sker på distans med två fysiska träffar (juni och augusti), som är obligatoriska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen