Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Speciallärarprogram

Speciallärarutbildningen syftar till att ge akademisk och professionell kompetens till att arbeta förebyggande och bidra till att reducera hinder och svårigheter i olika lärmiljöer för att stödja alla barns och elevers kunskapsutveckling.
Utbildningens struktur och innehåll syftar till att främja både en professionell och en akademisk kompetens. Didaktiska och vetenskapliga moment integreras i kurserna. Vetenskapsteori och forskningsmetod finns med som en röd tråd genom hela programmet. Inom kurserna sker en fördjupning inom kunskapsområdet specialpedagogik med fokus på någon av inriktningarna. Vetenskapsteori och forskningsmetod finns som en röd tråd genom hela utbildningen. Verksamhetsförlagd utbildning i form av fältstudier genomförs i samarbete med företrädare för relevanta pedagogiska verksamheter på fältet. Speciallärarprogrammet ges med fem olika specialiseringar. Du söker direkt till någon av specialiseringarna:

 

Campusförlagd utbildning (studietakt 100 %)

Utbildningen är campusförlagd med undervisning huvudsakligen sammanhängande måndagar och tisdagar, cirka varannan vecka under termin 1 och 2. Termin 3 har delvis ett mer varierande upplägg, med uppsatshandledning för självständigt arbete. Utbildning med studietakt 100 % innebär cirka 40 timmar studier i veckan. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag samt tid för egna studier.

Schema för undervisningsdagar HT23.

Distansutbildning (studietakt 50 %)

Utbildningen ges i huvudsak på distans med undervisning via lärplattformen Athena och Zoom samt upp till åtta dagar på campus per läsår. Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande torsdagar och fredagar under termin 1 till 5. Termin 6 har ett mer varierande upplägg, med uppsatshandledning för självständigt arbete. Utbildning med studietakt 50 % innebär cirka 20 timmar studier i veckan. Studierna består av undervisning, arbete i studentarbetslag samt tid för egna studier.

Schema för undervisningsdagar HT23.

 • Så ansöker du

  Ansökningstid och antagningsbesked

  Våra professionsutbildningar har ansökan 15 februari-15 mars. Sista kompletteringsdag är den 3 april. Antagningsbeskeden kommer redan den 21 april, så att du som söker har en större möjlighet att planera för dina studier med din eventuella arbetsgivare. Reservantagning kan komma att ske i en första omgång innan sommaren.

  Ansökan görs via antagning.se.

   

  Obligatorisk dokumentation

  Yrkeserfarenhet

  För att antas till Specialpedagogprogrammet krävs minst 3 års yrkeserfarenhet på minst halvtid som lärare efter avlagd lärarexamen. För att styrka yrkesinfarenhet ska Intyg om särskild yrkeslivserfarenhet bifogas till din ansökan.

  Har du jobbat tre år eller mer på den arbetsplats du anger i intyget?
  Då räcker det att bifoga intyg om särskild yrkeslivserfarenhet, underskrivet av rektor eller motsvarande.

  Har du jobbat kortare period än tre år på den arbetsplats du anger i intyget?
  Då behöver du bifoga tjänstgöringsintyg som sammantaget med anställningstiden i Intyget om särskild yrkeslivserfarenhet påvisar att du uppfyller kravet på minst tre års yrkeserfarenhet.

  Tjänstgöringsintygens underskrift, av rektor eller motsvarande, räcker och du behöver inte bifoga ytterligare intygsblankett med nya underskrifter.

  Intyg om särskild yrkeslivserfarenhet Speciallärarprogrammet:
  Intyg om särskild yrkeslivserfarenhet. Speciallärarprogrammet (67 Kb)

  Observera att i informationen steg för steg-guiden nedan avser utbildningar med svarskrav på antagningsbeskedet. Om du erbjuds studieplats eller reservplats på Specialpedagogprogrammet behöver du inte svara ja. Mer information om detta hittar du på ditt antagningsbesked.

 • Kontakt

  Utbildningsadministration
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information om lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör: speciallarare@specped.su.se

  Studie- och karriärvägledning
  Om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta studievägledare: studievagledare@specped.su.se

  Specialpedagogiska institutionens kontaktsida

  Hitta till oss