Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Speciallärarprogram: Matematikutveckling

Speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för dig som har en lärarexamen och har arbetat minst tre år som lärare med lärarexamen.

Observera att inför höstterminen 2024 kommer speciallärarprogrammet att uppdateras. Mer information finns på den nya kurssidan.

Vad kan du, använda din kompetens till som speciallärare med specialisering mot matematikutveckling?

Utbildningen syftar till att ge akademisk och professionell kompetens till att arbeta förebyggande och bidra till att reducera hinder och svårigheter i olika lärmiljöer för att stödja alla barns och elevers kunskapsutveckling.

Som speciallärare med specialisering mot matematikutveckling kan du i samverkan med andra aktörer planera, genomföra och utvärdera kvalificerad undervisning.

Med din kompetens som speciallärare medverkar du till att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling hos elever som riskerar att hamna eller är i matematiksvårigheter.

Utbildningens inriktning ska ge en yrkeskompetens som bland annat innefattar:

 • en fördjupad förmåga att analysera relationen mellan undervisningens lärandemål, elevernas begreppsutveckling och undervisningens utformning i syfte att möjliggöra matematikutveckling hos elever
 • en fördjupad förmåga att planera, utveckla, genomföra och utvärdera undervisning som syftar till att förebygga matematiksvårigheter
 • en fördjupad förmåga att kritiskt reflektera över forskning rörande matematiksvårigheter
 • en fördjupad förmåga att genomföra kartläggning och bedömning i syfte att reducera hinder och svårigheter i olika lärmiljöer för att främja elevers matematikutveckling
 • Programöversikt

  Utbildningens struktur och innehåll syftar till att främja både en professionell och en akademisk kompetens. Didaktiska och vetenskapliga moment integreras i kurserna. Vetenskapsteori och forskningsmetod finns med som en röd tråd genom hela programmet. Varje kunskapsområde behandlar såväl teoretiska som tillämpade aspekter genom bland annat: 

  • uppdragsdrivna uppgifter som genomförs individuellt och genom kollektivt arbete i studentarbetslag
  • case och dilemman
  • gruppdiskussioner och gensvarsarbete
  • verksamhetsförlagda fältstudier (VFF), i samarbete med företrädare för relevanta specialpedagogiska verksamheter
  • Övningar och uppgifter utgör därför vanliga inslag i undervisningen.

  Utbildningens samtliga kurser:

  Kurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap UQ1SPL 30hp

  Kurs 2: Speciallärarens yrkesspecifika kompetenser, specialisering mot matematikutveckling UQ2MAT 30hp

  Kurs 3: Vetenskapsteori och forskningsmetod samt ämnesfördjupning UQ3SPL 15hp

  Kurs 4: Självständigt arbete UQ4SPL 15hp
   

  Distansutbildning (studietakt 50 %)
  Undervisningsdagarna är huvudsakligen förlagda till sammanhängande torsdagar och fredagar under terminerna ett till fem, cirka en gång per månad. Termin sex har ett delvis mer varierat upplägg med uppsatshandledning för självständigt arbete. Utbildningen ges på distans med undervisning via mötesplattformen Zoom och lärplattformen Athena samt med inslag av campusundervisning upp till åtta heldagar per läsår. Datum för undervisningsdagarna för nystartade program HT24 kommer att kommuniceras på nya kurssidan innan ansökningsperioden öppnar den 15 februari 2024.
   
  Utbildning med studietakt 50 procent innebär cirka 20 timmar studier per vecka. Studierna består av schemalagd undervisning, egenplanerat arbete i studentarbetslag och individuella studier.

 • Så ansöker du

  Ansökningstid och antagningsbesked

  Våra professionsutbildningar har ansökan 15 februari -15 mars. Sista kompletteringsdag är den 3 april. Antagningsbeskeden kommer redan den 21 april, så att du som söker har en större möjlighet att planera för dina studier med din eventuella arbetsgivare. Reservantagning kan komma att ske i en första omgång innan sommaren.

  Ansökan görs via antagning.se.

  Obligatorisk dokumentation

  Yrkeserfarenhet

  För att antas till Speciallärarprogrammet krävs minst 3 års yrkeserfarenhet på minst halvtid som lärare efter avlagd lärarexamen. För att styrka yrkesinfarenhet ska Intyg om särskild yrkeslivserfarenhet bifogas till din ansökan.

  Har du jobbat tre år eller mer på den arbetsplats du anger i intyget?
  Då räcker det att bifoga Intyg om särskild yrkeslivserfarenhet, underskrivet av rektor eller motsvarande.

  Har du jobbat kortare period än tre år på den arbetsplats du anger i intyget?
  Då behöver du bifoga tjänstgöringsintyg som sammantaget med anställningstiden i Intyget om särskild yrkeslivserfarenhet påvisar att du uppfyller kravet på minst tre års yrkeserfarenhet.

  Tjänstgöringsintygens underskrift, av rektor eller motsvarande, räcker och du behöver inte bifoga ytterligare intygsblankett med nya underskrifter.

  För att antas till Speciallärarprogrammet krävs minst 3 års yrkeserfarenhet på minst halvtid som lärare efter avlagd lärarexamen. 

  Intyg om särskild yrkeslivserfarenhet Speciallärarprogrammet:
  Intyg om särskild yrkeslivserfarenhet. Speciallärarprogrammet (67 Kb)

   

  Observera att i informationen Steg för steg guiden nedan avser utbildningar med svarskrav på antagningsbeskedet. Om du erbjuds studieplats eller reservplats på
  Speciallärarprogrammet behöver du inte svara ja, mer information om detta hittar du på ditt antagningsbesked.

 • Mer information

  Sen anmälan för HT23
  Speciallärarprogrammet är öppet för sen anmälan till och med 17 april.

  Reservantagning för HT23
  Reservantagning kommer att starta tidigast 15 augusti 2023.

  Tillgodoräknande
  Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper.

  Läs mer om:
  Tillgodoräknande.

  Webbregistrering
  Du måste registrera dig för att behålla din utbildningsplats.
  Läs mer om webbregistrering på utbildningens inledande kurssida

  Svar för vanliga frågor (FAQ)
   

  Studera med funktionsnedsättning
  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning riktat pedagodiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.

  För mer information:
  Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring riktat pedagodiskt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta vår studievägledare som är kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

 • Kontakt

  Utbildningsadministration
  Om du har frågor om till exempel webbregistrering, gruppindelning eller information om lärplattformen Athena kontakta utbildningsadministratör: speciallarare@specped.su.se

  Studie- och karriärvägledning
  Om du behöver särskilt pedagogiskt stöd under studietiden eller vill diskutera studieplanering kontakta studievägledare: studievagledare@specped.su.se