Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Speciallärarprogram: Specialisering mot utvecklingsstörning

  • 90 hp

Klicka på "Läs hela beskrivningen" innan du ansöker. Det finns dokument du behöver bifoga till din ansökan.

Speciallärarprogram, specialisering mot utvecklingsstörning, är en påbyggnadsutbildning för verksamma lärare och pedagoger som leder till speciallärarexamen. Utbildningen syftar till att med fördjupade didaktiska kunskaper inom området barn och elever med utvecklingsstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling kunna analysera olika elevers utvecklings möjligheter i olika lärmiljöer. Det innebär arbete i olika pedagogiska verksamheter och i olika åldersgrupper från förskoleklass till vuxenutbildning. Utbildningens inriktning är en yrkeskompetens som bl a innefattar:

  • en förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna;
  • en fördjupad kunskap om barns och elevers språk - och begreppsutveckling;
  • en fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och kunskapsutveckling samt om bedömningsfrågor och betygssättning;
  • en förmåga att kritiskt granska och tillämpa pedagogiska metoder för att kartlägga och analysera barns och elevers lärandesvårigheter i olika lärmiljöer;
  • en förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd.
Antalet dagar på campus varierar mellan 10-12 beroende på termin.

Så här söker du

Läs mer om hur du gör din digitala anmälan: Anmälan och antagning.

Tillsammans med din digitala anmälan måste du ladda upp samtliga handlingar som styrker din behörighet.

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs att du har särskild behörighet för att antas till Specialpedagogprogrammet.

Du behöver uppvisa handlingar som styrker samtliga behörighetskrav genom att ladda upp dem på antagning.se

OBS!

Du behöver ladda upp ett intyg om särskild yrkeslivserfarenhet: Klicka här för att ladda hem intyget.