Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Speciallärarprogram: Specialisering mot synskada. Ingår i lärarlyftet II.

 • 90 hp

Speciallärarprogram: Specialisering mot synskada, , är en påbyggnadsutbildning för verksamma lärare och pedagoger som leder till speciallärarexamen.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Speciallärarprogrammet - Lärarlyftet II vid Stockholms universitet
Foto: Niklas Björling

Utbildningen syftar till att med fördjupade didaktiska kunskaper inom området barn och elever med synskada och deras allsidiga kunskapsutveckling, kunna analysera olika elevers utvecklingsmöjligheter i varierande lärmiljöer. Vidare ger utbildningen möjlighet att arbeta i skiftande pedagogiska verksamheter och i olika åldersgrupper från förskoleklass till vuxenutbildning beroende på dina förkunskaper. Utbildningens inriktning ger en yrkeskompetens som bland annat innefattar:

 • en förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna;
 • en fördjupad kunskap om barns och elevers språk - och begreppsutveckling;
 • en fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och kunskapsutveckling samt om bedömningsfrågor och betygssättning;
 • en förmåga att kritiskt granska och tillämpa pedagogiska metoder för att kartlägga och analysera barns och elevers lärandesvårigheter i olika lärmiljöer;
 • en förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd.
 • Programöversikt

  Varje kurs innehåller både individuellt och kollektivt arbete i studentarbetslag där man bearbetar och fördjupar sig i olika uppgifter, case, dilemman, gruppdiskussion och gensvarsarbete. Utöver den obligatoriska undervisningen behöver den studerande sätta av tid för fältstudieuppgifter, gruppuppgifter, hemuppgifter, litteraturstudier, arbete i en internetbaserad lärplattform samt examination.

  År 1

  Kurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap (UQ1SLY) 

  Kursens övergripande syfte är att studenten ur ett specialpedagogiskt perspektiv ska utveckla en kompetens när det gäller att identifiera och problematisera betingelser för samspelet mellan individ och miljö. Detta syfte motiveras i sin tur av att specialläraren i sitt yrke ska utveckla relevanta lärmiljöer och pedagogiska verksamheter för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd. 

  • Delkurs 1: Det specialpedagogiska samhällsuppdraget, 7.5hp
  • Delkurs 2: Utveckling i och av pedagogiska lärmiljöer, 7.5hp
  • Delkurs 3: Professionella samtal i specialpedagogiska sammanhang, 7.5hp
  • Delkurs 4: Vetenskapsteori och forskningsmetod inom specialpedagogik I, 7.5hp

  År 2

  Information kommer senare

 • Så ansöker du

  15 september öppnar anmälan för VT21, med sista ansökningsdag 15 oktober.

  Ansökan görs via antagning.se.

  Observera: För att kunna söka en kurs inom Lärarlyftet II måste du ha skolhuvudmannens godkännande - detta intygas genom en blankett ifrån Skolverket (se nedan) - samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.

  Blankett:  Huvudmannens godkännande (lärarlyftet) VT21 (105 Kb)

 • Mer information

  Studietakt

  Lärarlyftet II med start VT21 ges på helfart (100%) under första terminen för att sedan övergå till halvfart (50%). Den totala studietiden blir 5 terminer för samtliga inriktningar.

  För studier på helfart, 40 timmar per vecka, sker schemalagd undervisning vanligtvis varje vecka under kurs 1. De kurser som går på halvfart innebär att du behöver kunna sätta av ca 20 timmar i veckan för egna studier.

  De kurser som går på halvfart ges på halvdistans med ca 5–6 (10–12 dagar) campusförlagda utbildningstillfällen per termin. Kurstillfällena är vanligen förlagda till torsdag och fredag under termin 2-5, medan termin 6 har ett mer varierande upplägg. Mellan dessa tillfällen arbetar du i den webbaserade lärplattformen Athena. Det innebär att du behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling.

  Studieinformation

  Tillgodoräknande

  Om du är antagen som student vid Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik, vid Stockholms universitet eller annat lärosäte ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper.

  I examen på avancerad nivå kan max 30 hp på grundnivå tillgodoräknas. Tillgodoräknande ges inte för kurser som ingår i din behörighetsgivande examen. Uppsats inom yrkesutbildning kan endast användas i en examen. 

  För att beslut ska kunna fattas i ditt ärende måste följande dokument bifogas i ansökan: 
  •    Vidimerade kopior av kursbevis, studieintyg eller motsvarande där lärosäte, tidpunkt, nivå, poängomfattning samt betyg framgår. 
  •    Kursplan med/samt litteraturförteckning. 
  •    Om ansökan behandlar uppsatskurs ska även kopia av uppsats bifogas*. 
  •    Samtliga bilagor ska numreras och en bilageförteckning ska bifogas. 
  För ansökanom tillgodoräknande av fler än två kurser, använd två eller fler blanketter. 

  Blankett för ansökan:  Ansökan om Tillgodoräknande (183 Kb)

  Information i samband med Covid-19

  I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information  samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information

  Athena

  All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen. https://athena.itslearning.com/

  Studera med funktionsnedsättning

  Stockholms universitet erbjuder dig som har en dokumenterad varaktig funktionsnedsättning särskilt pedagogiskt stöd under studierna. För tillgång till stöd måste du som student ansöka om detta hos studentavdelningen.
  För mer information: Studera med funktionsnedsättning

  Om du har frågor kring särskilt stöd under dina studier på Specialpedagogiska institutionen är du välkommen att kontakta kontaktperson för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

  Kontaktperson vid institutionen: Kristina Salenstedt Linder, studievägledare.
  Telefon 08-1207 6433

 • Kontakt

  Gabriella Höstfält, studierektor, gabriella.hostfalt@specped.su.se

  Joel W. Abdelmoez, kursadministratör, speciallarare@specped.su.se