Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenska för grundlärare i förskoleklass – grundskolan årskurs 1-3, I

  • 15 hp

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens första termin.

Utbildningsgång Grundlärarprogram F-3

Kursen behandlar språkutveckling i tal och skrift för barn i yngre åldrar.

Kursen ges för sista gången VT 2020.