Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för kommunal vuxenutbildning - uppdragsutbildning

Kursen är en introduktion till ämnet svenska som andraspråk och vänder sig till alla lärare, oavsett vilket ämne du undervisar i. Kursen ger dig en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns i en skolmiljö idag.

Du utvecklar din undervisning och får kunskap om vad som påverkar flerspråkiga och nyanlända elevers lärande. Ifall du funderar på att skaffa behörighet i svenska som andraspråk men inte har möjlighet att läsa in de högskolepoäng som behövs, då passar den här kursen dig. Du höjer din kompetens och börjar din väg mot behörighet. Du kan sedan studera vidare och bli behörig i svenska som andraspråk.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är lärare och anställd inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola.

Även lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen. Den är också öppen för lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Studera med 80 procent av lönen

Du kan få 80 procent av lönebortfallet för den tid du studerar istället för att arbeta. Det är huvudmannen, dvs arbetsgivaren, som ansöker om statsbidrag. Läs mer om det på Skolverkets webbplats:

Studera med 80 procent av lönen

Att tänka på vid anmälan

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar i kursen. Bifoga ifylld och påskriven blankett med din anmälan:

Blankett för huvudmannens godkännande

Inställd kurs HT 2020

På grund av för få behöriga sökande är höstens kurs inställd.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på campus, sen eftermiddag med sex seminarieträffar à tre timmar vardera. Campusträffarna har obligatorisk närvaro.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Viss kursaktivitet sker också via Stockholms universitets nätbaserade lärplattform:

  Athena

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga redovisningar och en individuell skriftlig hemtentamen.

  Betygskriterier US148U gäller från HT 2017 (217 Kb)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare

  Josefin Bloch
  E-post: sva@su.se

  Fler kontaktuppgifter