Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för kommunal vuxenutbildning - uppdragsutbildning

 • 7,5 hp

Kursen är en introduktion till ämnet svenska som andraspråk och vänder sig till alla lärare, oavsett vilket ämne du undervisar i. Kursen ger dig en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns i en skolmiljö idag.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen att studera vid Institutionen för språkdidaktik!

Studenter i undervisningssal
Foto: Arne Trautmann/Mostphotos

Du som är antagen till en kurs hos oss har fått ett särskilt e-postutskick från din utbildningsadministratör. Läs det noga. Här har vi sammanfattat den viktigaste informationen:

Registrering

Innan terminen startar måste du registrera dig på din kurs. Webbregistreringen är öppen 10-17 augusti. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din utbildningsplats.

Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Reservantagning

Du som blivit reservplacerad måste tacka ja på antagning.se för att behålla din plats. Om vi kan erbjuda dig en utbildningsplats får du besked om det i slutet av augusti.

Lärplattform

I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för uppgifter och kommunikation med lärare och andra studenter. Du får tillgång till Athena när du har registrerat dig.

Logga in i Athena

Undervisning under hösten 2020

På grund av läget med coronapandemin kommer Institutionen för språkdidaktik att ha webbaserad undervisning fram till november. Därefter planerar vi för campusförlagd undervisning.

För att kunna delta i den webbaserade undervisningen behöver du installera e-mötestjänsten Zoom på din dator. Följ våra råd om hur du använder Zoom så kommer det att gå bra.

Zoom-guide för dig som läser på distans

Mer information finns på vår webb

På vår institutionswebb har vi samlat all information du behöver inför terminsstart.

Här hittar du svar på dina frågor inför hösten

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Du utvecklar din undervisning och får kunskap om vad som påverkar flerspråkiga och nyanlända elevers lärande. Ifall du funderar på att skaffa behörighet i svenska som andraspråk men inte har möjlighet att läsa in de högskolepoäng som behövs, då passar den här kursen dig. Du höjer din kompetens och börjar din väg mot behörighet. Du kan sedan studera vidare och bli behörig i svenska som andraspråk.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är lärare och anställd inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola.

Även lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen. Den är också öppen för lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Studera med 80 procent av lönen

Du kan få 80 procent av lönebortfallet för den tid du studerar istället för att arbeta. Det är huvudmannen, dvs arbetsgivaren, som ansöker om statsbidrag. Läs mer om det på Skolverkets webbplats:

Studera med 80 procent av lönen

Att tänka på vid anmälan

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar i kursen. Bifoga ifylld och påskriven blankett med din anmälan:

Blankett för huvudmannens godkännande

Inställd kurs HT 2020

På grund av för få behöriga sökande är höstens kurs inställd.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på campus, sen eftermiddag med sex seminarieträffar à tre timmar vardera. Campusträffarna har obligatorisk närvaro.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar. Viss kursaktivitet sker också via Stockholms universitets nätbaserade lärplattform:

  Athena

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga redovisningar och en individuell skriftlig hemtentamen.

  Betygskriterier US148U gäller från HT 2017 (217 Kb)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare

  Josefin Bloch
  E-post: sva@su.se

  Fler kontaktuppgifter