Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning för förskoleklass och grundskolan årskurs 1-3

 • 15 hp

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens sjunde termin, för studenter antagna t.o.m. VT 2017.

Utbildningsgång Grundlärarprogram F-3 - antagen t.o.m. VT17

Kursen behandlar hur undervisning kan bedrivas i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och natur- och samhällsorienterande ämnen i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-3, samt aspekter på läroplansteori med anknytning till ämnesdidaktisk forskning.

Kursen ges för studenter antagna t.o.m. VT 2017.

Information inför höstterminen 2020

Registrering

Innan terminen startar måste du registrera dig på höstens kurser. Webbregistreringen är öppen 10-17 augusti. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din plats.
Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Lärplattform

I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för uppgifter och kommunikation med lärare och andra studenter.
Logga in i Athena

Undervisningen i höst

På grund av läget med coronapandemin kommer Institutionen för språkdidaktik att ha webbaserad undervisning fram till november. Därefter planerar vi för campusförlagd undervisning.
Fortsatt webbaserad undervisning

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Delkurser

  Kursen består av två delkurser:

  1. Fokus på språk, 7.5 hp
  2. Fokus på matematik, 7.5 hp

  Delkurs 1 ges av Institutionen för språkdidaktik (som också är kursansvarig institution). Delkurs 2 ges av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Deltagande är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar.

  Betygskriterier US150G gäller från VT 2018 (359 Kb)

  Examinator

  Höstterminen 2020: Per Blomqvist

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Studenter HT 2020 samläser med kurs US160G.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Marlene Öhberg, marlene.ohberg@isd.su.se

  Utbildningsadministratör
  Lena Brandel, lena.brandel@isd.su.se

  Studievägledare
  Shona McLean, studievagledare@isd.su.se