Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning för förskoleklass och grundskolan årskurs 1-3

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens sjunde termin, för studenter antagna t.o.m. VT 2017.

Studiegång för antagna t.o.m. VT 2017

Kursen behandlar hur undervisning kan bedrivas i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och natur- och samhällsorienterande ämnen i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-3, samt aspekter på läroplansteori med anknytning till ämnesdidaktisk forskning.

Information inför vårterminen 2021

Registrering

Innan terminen börjar måste du registrera dig på vårens kurser. Webbregistreringen för den här kursen är öppen 4-10 januari. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din utbildningsplats.
Webbregistrera dig i Ladok för studenter

Lärplattform

I undervisningen används Stockholms universitets lärplattform Athena för uppgifter och kommunikation med lärare och andra studenter. Du får tillgång till Athena när kursen startar.
Logga in i Athena

Undervisningen i vår

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer Institutionen för språkdidaktik att fortsätta med webbaserad undervisning under hela vårterminen 2021. För att kunna delta i vårens föreläsningar och seminarier behöver du därför ha e-mötestjänsten Zoom installerad på din dator.
Kom igång med e-mötestjänsten Zoom

Mer information för dig som är ny student vid ISD

Mer information för dig som redan studerar vid ISD

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Delkurser

  Kursen består av två delkurser:

  1. Fokus på språk, 7.5 hp
  2. Fokus på matematik, 7.5 hp

  Delkurs 1 ges av Institutionen för språkdidaktik (som också är kursansvarig institution). Delkurs 2 ges av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Deltagande är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar.

  Betygskriterier US150G gäller från VT 2018 (359 Kb)

  Examinator

  Höstterminen 2020: Per Blomqvist

  Vårterminen 2021: Per Blomqvist

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Studenter som är registrerade på US150G samläser med kurs US160G.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Utbildningsadministration - Grundlärare F-3 (samt ULV/VAL)
  Studievägledning - Grundlärare F-3, fristående kurser GN/AN